Giải pháp nào cho xử lý tài sản bảo đảm là tàu cá?

Ngày 7/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản (được sửa đổi bằng Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018) . Có thể nói Nghị định đã tạo những chính sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển ngành thủy sản, nâng cao đời sống ngư dân và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, sau thời gian thi hành cũng đã bộc lộ những khó khăn, đặc biệt là các trường hợp người dân vay vốn đóng tàu nay phải trả nợ để thi hành án.

Bài 2: Gỡ khó cho cả 'tàu cá 67' và công tác thi hành án: Cần giải pháp quyết liệt

Như đề cập trong bài trước, để việc bán đấu giá tàu cá vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và ổn được đời sống ngư dân, rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành ngân hàng, Bộ NN&PTNT và ngư dân.