Điểm tin báo chí về THADS tháng 7 năm 2022

03/08/2022


Ngày 01/07/2022, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Bổ nhiệm 2 cục phó Cục Thi hành án dân sự TP.HCM: https://tuoitre.vn/bo-nhiem-2-cuc-pho-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-20220701151640281.htm

Ngày 01/07/2022, Báo thanh niên có đưa tin, bài: Bổ nhiệm 2 Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM:  https://thanhnien.vn/bo-nhiem-2-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-post1473840.html

Ngày 01/07/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM có 2 Phó Cục trưởng mới: https://plo.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-co-2-pho-cuc-truong-moi-post687047.html

Ngày 01/07/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh có 2 tân Phó cục trưởng: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-ho-chi-minh-co-2-tan-pho-cuc-truong-post453355.html

Ngày 01/07/2022, Báo voh.com.vn có đưa tin, bài: Bổ nhiệm 2 cục phó Cục Thi hành án dân sự TPHCM: https://voh.com.vn/tin-tp-ho-chi-minh/bo-nhiem-2-cuc-pho-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-440119.html


Ngày 01/07/2022, Báo Bảo vệ công lý có đưa tin, bài: TPHCM: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 bị “tố” vi phạm pháp luật: http://baove.congly.vn/tphcm-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-10-bi-to-vi-pham-phap-luat-23599.html

Ngày 03/07/2022, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Ngày 11.7, cưỡng chế khôi phục lại chỗ ở cho chủ nhà 38 Đinh Công Tráng: https://thanhnien.vn/ngay-11-7-cuong-che-khoi-phuc-lai-cho-o-cho-chu-nha-38-dinh-cong-trang-post1474452.html

Ngày 03/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã thi hành hơn 29.850 vụ việc: http://qrt.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-quang-nam-da-thi-hanh-hon-29-850-vu-viec/

Ngày 03/07/2022, Báo phụ nữ việt nam có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án Bảo Lộc đề nghị truy cứu hình sự người cha giấu con gái sau ly hôn: https://phunuvietnam.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-bao-loc-de-nghi-truy-cuu-hinh-su-nguoi-cha-giau-con-gai-sau-ly-hon-20220703152906452.htm

Ngày 05/07/2022, Báo Hòa Bình có đưa tin, bài: Sơ kết 3 năm phối hợp thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng: http://www.baohoabinh.com.vn/PrintPreview/167709/

Ngày 05/07/2022, Báo Hải Dương có đưa tin, bài: Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo: https://baohaiduong.vn/tin-tuc/thanh-tra-trach-nhiem-cua-nguoi-dung-dau-co-quan-to-chuc-trong-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-208102

Ngày 05/07/2022, Báo tinnhanhchungkhoan.vn có đưa tin, bài: Vụ “hô biến” tài sản khủng của cựu tử tù Liên Khui Thìn: Ngân hàng chưa cung cấp hồ sơ về tài sản được giao: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vu-ho-bien-tai-san-khung-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-ngan-hang-chua-cung-cap-ho-so-ve-tai-san-duoc-giao-post301037.html

Ngày 06/07/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông đã đúng luật khi cưỡng chế tài sản người dân?: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-ha-dong-da-dung-luat-khi-cuong-che-tai-san-nguoi-dan-199151.html

Ngày 07/07/2022, Báo kiểm sát online có đưa tin, bài: Chú trọng giải quyết dứt điểm việc thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế 6 tháng cuối năm 2022: https://kiemsat.vn/chu-trong-giai-quyet-dut-diem-viec-thi-hanh-an-dan-su-ve-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-6-thang-cuoi-nam-2022-64021.html

Ngày 08/07/2022, Báo VKSND Lai Châu có đưa tin, bài: Tiến hành kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự Tp Lai Châu: https://vksndlaichau.gov.vn/hoat-dong-kiem-sat/tien-hanh-kiem-sat-truc-tiep-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-lai-chau.bv-1918.html

Ngày 08/07/2022, Cổng TTĐT huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc: Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Tuấn Tam nghe báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp và các vụ việc thi hành án của Ngân hàng chính sách xã hội: https://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/Tinkinhte/View_Detail.aspx?ViewHotNew=true&ItemIDHot=360&ItemID=1188

Ngày 08/07/2022, Báo Vĩnh Long có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án theo đúng quy định pháp luật: https://baovinhlong.vn/ban-doc/phan-hoi/202207/cuong-che-thi-hanh-an-theo-dung-quy-dinh-phap-luat-3124495/#.YsvWeIRBzIU

Ngày 08/07/2022, Báo VKSND tỉnh Thái Nguyên có đưa tin, bài:  KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN: http://vksndthainguyen.gov.vn/tin-hoat-dong-nganh-kiem-sat/-/asset_publisher/aepikSRWoxjh/content/kiem-sat-truc-tiep-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thai-nguyen?redirect=%2Ftin-hoat-dong-nganh-kiem-sat&inheritRedirect=true

Ngày 09/07/2022, Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh có đưa tin, bài: Vụ cụ bà ở An Giang mòn mỏi chờ thi hành án: Lên kế hoạch cưỡng chế: https://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/co-quan-chuc-nang-len-ke-hoach-tai-cuong-che_133741.html

Ngày 09/07/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Quảng Nam kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/cuc-thi-hanh-an-dan-su-quang-nam-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-129387.html

Ngày 10/06/2022, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Nam có đưa tin, bài: http://qrt.vn/thong-tin-tong-hop/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-quang-nam-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-19-7-1946-19-7-2022/

Ngày 10/07/2022, Báo mới có đưa tin, bài: Im lặng đáng sợ trước sai phạm của cấp dưới
https://baomoi.com/im-lang-dang-so-truoc-sai-pham-cua-cap-duoi/c/43131601.epi

Ngày 11/07/2022, Cổng TTĐT huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long có đưa tin, bài: Tuyên truyền quan tâm, phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính: https://tambinh.vinhlong.gov.vn/xem-chi-tiet-tin-tuc/id/205044

Ngày 12/07/2022, Báo thanh niên có đưa tin, bài: Lại 'kêu khó' thi hành án tài sản liên quan vụ án Vũ 'nhôm' và cựu lãnh đạo Đà Nẵng: https://thanhnien.vn/lai-keu-kho-thi-hanh-an-tai-san-lien-quan-vu-an-vu-nhom-va-cuu-lanh-dao-da-nang-post1477417.html

Ngày 12/07/2022, Báo Lao động có đưa tin, bài: Đà Nẵng gặp khó khi thu hồi tài sản tham nhũng từ các vụ án kinh tế: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-gap-kho-khi-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tu-cac-vu-an-kinh-te-1067276.ldo


Ngày 12/07/2022, Báo vietgiaitri.vn có đưa tin, bài: Lại ‘kêu khó’ thi hành án tài sản liên quan vụ án Vũ ‘nhôm’ và cựu lãnh đạo Đà Nẵng: https://vietgiaitri.com/lai-keu-kho-thi-hanh-an-tai-san-lien-quan-vu-an-vu-nhom-va-cuu-lanh-dao-da-nang-20220712i6537122/

Ngày 12/07/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Cần chủ động, quyết liệt hơn trong công tác thi hành án dân sự: https://www.baosoctrang.org.vn/trong-tinh/can-chu-dong-quyet-liet-hon-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-58195.html

Ngày 12/07/2022, Báo Đầu tư 
có đưa tin, bài: Vụ dự án 140 triệu USD tại Long An “ngã ngựa”: Ngàn tỷ đồng vùi chôn vì phán quyết “đánh đố”: https://baodautu.vn/vu-du-an-140-trieu-usd-tai-long-an-nga-ngua-ngan-ty-dong-vui-chon-vi-phan-quyet-danh-do-d169393.html

Ngày 13/07/2022, Báo Bình Thuận 
có đưa tin, bài: Nhiều bản án hành chính còn chậm thi hành: https://baobinhthuan.com.vn/nhieu-ban-an-hanh-chinh-con-cham-thi-hanh-99211.html

Ngày 13/07/2022, Báo An Giang 
có đưa tin, bài: Phối hợp ngăn chặn đương sự tẩu tán tài sản: https://baoangiang.com.vn/phoi-hop-ngan-chan-duong-su-tau-tan-tai-san-a337909.html

Ngày 13/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên 
có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án ở phường Hiến Nam: https://hungyentv.vn/news/95/8272/cuong-che-thi-hanh-an-o-phuong-hien-nam

Ngày 13/07/2022, Báo Bắc Giang 
có đưa tin, bài: Bắc Giang: Bán đấu giá tài sản thi hành án đạt hơn 80%: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/387277/bac-giang-ban-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-dat-hon-80-.html

Ngày 13/07/2022, Báo Chính phủ 
có đưa tin, bài: Đẩy mạnh kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS: https://baochinhphu.vn/day-manh-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-trong-thads-102220713093133728.htm

Ngày 13/07/2022, Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: 
https://thainguyen.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/hop-ban-chi-ao-thi-hanh-an-dan-su-ti-2/20181

Ngày 13/07/2022, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Xử lý thi hành án dứt điểm một số vụ án phức tạp kéo dài: https://thainguyentv.vn/xu-ly-thi-hanh-an-dut-diem-mot-so-vu-an-phuc-tap-keo-dai-22923.media

Ngày 12/07/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Phối hợp nâng cao hiệu quả thi hành án: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/chinh-tri/phoi-hop-nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-an-303209-97.html

Ngày 12/07/2022, báo Dân trí 
có đưa tin, bài: Nhiều quận, huyện ở Hà Nội đạt kết quả thi hành án thấp đến… khó tin: https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-quan-huyen-o-ha-noi-dat-ket-qua-thi-hanh-an-thap-den-kho-tin-20220711220505913.htm

Ngày 12/07/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin, bài: Thời gian qua, Báo Thanh tra đã gửi công văn, đơn thư đến các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết các vấn đề do bạn đọc gửi. Đến nay đã nhận được phản hồi của: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/hoi-am/hoi-am-55-2022-199209.html

Ngày 11/07/2022, Báo Thanh niên 
có đưa tin, bài: TP.HCM: Đã khôi phục chỗ ở cho chủ nhà 38 Đinh Công Tráng, Q.1: https://thanhnien.vn/tp-hcm-da-khoi-phuc-cho-o-cho-chu-nha-38-dinh-cong-trang-q-1-post1477020.html

Ngày 14/07/2022, Báo điện tử chính phủ 
có đưa tin, bài: Thu hồi gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://baochinhphu.vn/thu-hoi-gan-10000-ty-dong-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-102220714171419533.htm

Ngày 14/07/2022, Cổng TT BTP 
có đưa tin, bài: Chú trọng công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan THADS để phát hiện và ngăn chặn các vi phạm: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-lanh-dao-bo.aspx?ItemID=5311

Ngày 14/07/2022, Báo Thanh Hóa 
có đưa tin, bài: Bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự: https://baothanhhoa.vn/thoi-su/buoc-chuyen-manh-me-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/163284.htm

Ngày 14/07/2022, Báo Lai Châu 
có đưa tin, bài: Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính quý III năm 2022: https://baolaichau.vn/ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt/h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-giao-ban-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-thi-h%C3%A0nh-%C3%A1n-d%C3%A2n-s%E1%BB%B1-h%C3%A0nh-ch%C3%ADnh-qu%C3%BD-iii-n%C4%83m-2022

Ngày 14/07/2022, youtube.com 
có đưa tin, bài: Bổ nhiệm Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Tây Ninh | NHÂN SỰ MỚI | TayNinhTV: https://www.youtube.com/watch?v=59zb4XJQ6D0

Ngày 14/07/2022, Báo Điện tử Đảng Cộng sản 
có đưa tin, bài: Triển khai hiệu quả công tác kiểm tra trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự: https://dangcongsan.vn/phap-luat/trien-khai-hieu-qua-cong-tac-kiem-tra-trong-he-thong-co-quan-thi-hanh-an-dan-su-615255.html

Ngày 14/07/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Thu hồi gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/thu-hoi-gan-10-000-ty-dong-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-58271.html

Ngày 15/07/2022, Báo Điện tử Chính phủ 
có đưa tin, bài: Thu hồi gần 10.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: 
https://baochinhphu.vn/thu-hoi-gan-10000-ty-dong-bi-chiem-doat-that-thoat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-102220714171419533.htm

Ngày 15/07/2022, Báo Doanh nghiệp hội nhập 
có đưa tin, bài: Tổng cục Thi hành án dân sự: Thu hồi gần 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://doanhnghiephoinhap.vn/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thu-hoi-gan-10-000-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te.html

Ngày 15/07/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin, bài: Giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự: http://baohoabinh.com.vn/16/168131/giao-luu-van-nghe,-the-thao-chao-mung-76-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thi-hanh-an-dan-su.htm

Ngày 15/07/2022, Báo Lạng Sơn 
có đưa tin, bài: Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự: https://baolangson.vn/chinh-tri/513766-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 16/07/2022, Báo Đồng Khởi 
có đưa tin, bài: Họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống THADS: https://baodongkhoi.vn/hop-mat-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-16072022-a102933.html

Ngày 16/07/2022, plo.vn 
có đưa tin, bài: Cục THADS TP.HCM tập huấn công tác bán đấu giá, thẩm định giá tài sản: https://plo.vn/cuc-thads-tp-hcm-tap-huan-cong-tac-ban-dau-gia-tham-dinh-gia-tai-san-post689434.html

Ngày 17/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Cao Bằng 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức Giải bóng đá nam 7 người: http://caobangtv.vn/tin-tuc-n52321/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-va-vien-kiem-sat-nhan-dan-tinh-phoi-hop-to-chuc-giai-bong-da-nam-7-nguoi.html

Ngày 17/07/2022, youtube.com 
có đưa tin, bài: Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang đổi mới và phát triển | THKG: https://www.youtube.com/watch?v=BLXEIyVna64

Ngày 17/07/2022, youtube.com 
có đưa tin, bài: Giám sát Chi cục thi hành án dân sự thành phố Long Khánh
https://www.youtube.com/watch?v=P5xOC1ZO1Js

Ngày 17/07/2022, vietbao.vn 
có đưa tin, bài: Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng cao hơn những năm trước: https://vietbao.vn/ket-qua-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-cao-hon-nhung-nam-truoc-369589.html

Ngày 18/07/2022, Báo Kiên Giang 
có đưa tin, bài: Tập trung nguồn lực quyết tâm đạt chỉ tiêu thi hành án
https://baokiengiang.vn/trong-tinh/tap-trung-moi-nguon-luc-quyet-tam-dat-chi-tieu-thi-hanh-an-9158.html

Ngày 18/07/2022, BBáo điện tử Đảng Cộng sản
có đưa tin, bài: Khẳng định vị thế, vai trò của ngành thi hành án  dân sự trong đời sống xã hội: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khang-dinh-vi-the-vai-tro-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-trong-doi-song-xa-hoi-615468.html

Ngày 18/07/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống: http://www.baohoabinh.com.vn/217/168166/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-thi-dua-cao-diem-lap-thanh-tich-chao-mung-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong.htm
 
Ngày 19/7/2022, vov.vn 
có đưa tin, bài: Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thanh-tra-bo-tu-phap-vao-cuoc-vu-nguoi-dan-soc-trang-4-nam-om-don-keu-cuu-post957499.vov

Ngày 19/7/2022, Báo plo.vn 
có đưa tin, bài: Gần 500 bản án, quyết định hành chính chưa thi hành xong: https://plo.vn/gan-500-ban-an-quyet-dinh-hanh-chinh-chua-thi-hanh-xong-post689797.html

Ngày 19/07/2022, Báo Đồng Khởi c
ó đưa tin, bài: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chúc mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự: https://baodongkhoi.vn/bi-thu-tinh-uy-le-duc-tho-chuc-mung-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thi-hanh-an-dan-su-19072022-a103032.html

Ngày 19/07/2022, Báo VOV c
ó đưa tin, bài: Thanh tra Bộ Tư pháp vào cuộc vụ người dân Sóc Trăng 4 năm “ôm” đơn kêu cứu: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thanh-tra-bo-tu-phap-vao-cuoc-vu-nguoi-dan-soc-trang-4-nam-om-don-keu-cuu-post957499.vov

Ngày 19/07/2022, plo.vn c
ó đưa tin, bài: Còn gần 80.000 tỉ phải thi hành trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://plo.vn/con-gan-80-000-ti-phai-thi-hanh-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-post689770.amp

Ngày 18/07/2022, Báo Hưng Yên c
ó đưa tin, bài: Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về công tác thi hành án dân sự: https://baohungyen.vn/xa-hoi/202207/ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-1971946-1972022-cu-the-hoa-nghi-quyet-cua-dang-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-5384125/

Ngày 18/07/2022, Nhịp sống kinh doanh c
ó đưa tin, bài: Thi hành án chủ động vụ án “đất vàng” số 8-12 Lê Duẩn: https://nhipsongkinhdoanh.vn/thi-hanh-an-chu-dong-vu-an-dat-vang-so-8-12-le-duan-post3098777.html

Ngày 19/07/2022, Báo Sài gòn giải phóng c
ó đưa tin, bài: Đã thu hồi gần 49.838 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát: https://www.sggp.org.vn/da-thu-hoi-gan-49838-ty-dong-tai-san-bi-chiem-doat-that-thoat-828315.html

Ngày 19/07/2022, Báo Vneconomy c
ó đưa tin, bài: Thi hành án dân sự đạt kết quả trên 52.166 tỷ đồng: https://vneconomy.vn/thi-hanh-an-dan-su-dat-ket-qua-tren-52-166-ty-dong.htm

Ngày 19/07/2022, Báo Lao động c
ó đưa tin, bài: Trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương còn phải thi hành án trên 1.300 tỉ đồng: https://laodong.vn/thoi-su/trum-co-bac-nguyen-van-duong-con-phai-thi-hanh-an-tren-1300-ti-dong-1070273.ldo

Ngày 19/07/2022, Báo Người lao động c
ó đưa tin, bài: "Trùm" cờ bạc Phan Sào Nam đã nộp 1.384 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương mới nộp 315 tỉ đồng, https://nld.com.vn/thoi-su/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-nop-1384-ti-dong-nguyen-van-duong-moi-nop-315-ti-dong-20220719165013038.htm

Ngày 19/07/2022, zingnews.vn c
ó đưa tin, bài: Tiến độ thu hồi tài sản của trùm cờ bạc Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương: https://zingnews.vn/tien-do-thu-hoi-tai-san-cua-trum-co-bac-phan-sao-nam-nguyen-van-duong-post1337169.html

Ngày 19/07/2022, Báo Tuổi trẻ c
ó đưa tin, bài: Còn gần 80.000 tỉ phải thi hành trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://tuoitre.vn/bo-tu-phap-dang-nghien-cuu-viec-de-toi-pham-tham-nhung-nop-tien-thay-cho-xu-ly-hinh-su-20220719162717376.htm

Ngày 19/07/2022, youtube.com c
ó đưa tin, bài: Khó thu hồi tiền thi hành án với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương | VTC Now: https://www.youtube.com/watch?v=AOP7Y6vz4uo

Ngày 19/07/2022, Báo vietnamnet.vn c
ó đưa tin, bài: Phan Sào Nam nộp 1.384 tỷ, Nguyễn Văn Dương mới chỉ nộp 315 tỷ khi thi hành án: https://vietnamnet.vn/phan-sao-nam-nop-1-384-ty-nguyen-van-duong-moi-chi-nop-315-ty-khi-thi-hanh-an-2041319.html

Ngày 19/07/2022, Truyền hình thông tấn c
ó đưa tin, bài: Hoàn thiện pháp luật về Thi hành án Dân sự: https://vnews.gov.vn/video/hoan-thien-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su-46340.htm

Ngày 19/07/2022, baomoi.com c
ó đưa tin, bài: Hoàn thiện pháp luật về Thi hành án Dân sự: https://baomoi.com/hoan-thien-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su/c/43212847.epi

Ngày 19/07/2022, Báo Bắc Giang c
ó đưa tin, bài: Ngành thi hành án dân sự tỉnh: Tích cực thi đua, tạo chuyển biến về chất lượng công tác: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/387587/nganh-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tich-cuc-thi-dua-tao-chuyen-bien-ve-chat-luong-cong-tac.html

Ngày 19/07/2022, Trang thông tin nội chỉnh tỉnh ủy Yên Bái c
ó đưa tin, bài: Khẳng định vị thế, vai trò của ngành thi hành án dân sự trong đời sống xã hội: http://yenbai.noichinh.vn/chi-tiet/khang-dinh-vi-the-vai-tro-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-trong-doi-song-xa-hoi-5435

Ngày 19/07/2022, Cổng TTĐT huyện Chiêm Hóa 
ó đưa tin, bài: Thi hành án dân sự huyện kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống của ngành: http://chiemhoa.gov.vn/tin-tuc-su-kien/van-hoa/thi-hanh-an-dan-su-huyen-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-cua-nganh-9799.html

Ngày 19/07/2022, Cổng TTĐT huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên c
ó đưa tin, bài: Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống: https://vonhai.thainguyen.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/xBCPpVBmfKIg/content/lanh-ao-huyen-tang-hoa-chuc-mung-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-vo-nhai-nhan-dip-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong?redirect=%2Ftin-tuc-su-kien&inheritRedirect=true

Ngày 19/07/2022, Báo Tiền phong c
ó đưa tin, bài: Khó thu tiền thi hành án với trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: https://tienphong.vn/kho-thu-tien-thi-hanh-an-voi-trum-co-bac-nguyen-van-duong-post1454875.tpo

Ngày 19/07/2022, bnews.vn c
ó đưa tin, bài: Nghiên cứu việc tội phạm tham nhũng nộp tiền để được giảm án tù: https://bnews.vn/nghien-cuu-viec-toi-pham-tham-nhung-nop-tien-de-duoc-giam-an-tu/251660.html

Ngày 19/07/2022, Báo Nhân dân có đưa tin, bài: Tăng cường công tác thu hồi tài sản tại các bản án: https://nhandan.vn/tang-cuong-cong-tac-thu-hoi-tai-san-tai-cac-ban-an-post706288.html

Ngày 19/07/2022, Báo vtcnews 
có đưa tin, bài:Thu hồi tài sản của trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương gặp khó khăn: https://vtc.vn/thu-hoi-tai-san-cua-trum-co-bac-nguyen-van-duong-gap-kho-khan-ar688939.html

Ngày 19/07/2022: Thu được ít tài sản trong án tham nhũng 
có đưa tin, bài: https://www.msn.com/vi-vn/news/national/thu-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C3%ADt-t%C3%A0i-s%E1%BA%A3n-trong-%C3%A1n-tham-nh%C5%A9ng/ar-AAZJNPR

Ngày 19/07/2022, Cổng TTĐT huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
có đưa tin, bài: Lãnh đạo huyện chúc mừng 76 năm Ngày truyền thống Thi hành án: http://huongkhe.hatinh.gov.vn/lanh-dao-huyen-chuc-mung-76-nam-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-1658230531.html

Ngày 19/07/2022, Báo Kinh tế đô thị 
có đưa tin, bài: Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Phan Sào Nam đã thi hành án bao nhiêu tiền?: https://kinhtedothi.vn/vu-an-danh-bac-nghin-ty-phan-sao-nam-da-thi-hanh-an-bao-nhieu-tien.html

Ngày 19/07/2022, Báo Kinh tế xây dựng 
có đưa tin, bài: Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ chúc mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ben-tre-bi-thu-tinh-uy-le-duc-tho-chuc-mung-ky-niem-76-nam-ngay-truyen-thong-nganh-thi-hanh-an-dan-su-660461.html

Ngày 19/07/2022, Báo Dân trí 
có đưa tin, bài: "Trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương còn phải thi hành trên 1.300 tỷ đồng: https://dantri.com.vn/xa-hoi/trum-co-bac-nguyen-van-duong-con-phai-thi-hanh-tren-1300-ty-dong-20220719165420280.htm

Ngày 19/07/2022, Báo Đời sống pháp luật 
có đưa tin, bài: Kỷ luật khiển trách Chi cục trưởng Thi hành án quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội: https://www.doisongphapluat.com/ky-luat-khien-trach-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-quan-bac-tu-liem-tp-ha-noi-a545106.html

Ngày 19/07/2022, cafebiz.vn 
có đưa tin, bài: "Trùm" cờ bạc Phan Sào Nam đã nộp 1.384 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương mới nộp 315 tỉ đồng: https://cafebiz.vn/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-nop-1384-ti-dong-nguyen-van-duong-moi-nop-315-ti-dong-20220719170728036.chn

Ngày 19/07/2022, Báo thanh niên 
có đưa tin, bài: Phan Sào Nam đã 'khắc phục’ 1.384 tỉ trong số 1.475 tỉ đồng tiền thi hành án: https://thanhnien.vn/phan-sao-nam-da-khac-phuc-1-384-ti-trong-so-1-475-ti-dong-tien-thi-hanh-an-post1479797.html

Ngày 19/07/2022, Báo Giao thông 
có đưa tin, bài: "Trùm cờ bạc" Phan Sào Nam đã nộp lại bao nhiêu tiền?: https://www.baogiaothong.vn/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-nop-lai-bao-nhieu-tien-d559878.html

Ngày 19/07/2022, Trang thông tin Đảng Bộ thành phố Hồ Chí Minh 
có đưa tin, bài: Đã thu hồi gần 49.000 tỷ đồng tiền tham nhũng: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/da-thu-hoi-gan-49-000-ty-dong-tien-tham-nhung-1491896761

Ngày 19/07/2022, Báo Hà Nam 
có đưa tin, bài: 6 tháng cuối năm, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/6-thang-cuoi-nam-nganh-tu-phap-tiep-tuc-thuc-hien-9-nhom-nhiem-vu-trong-tam-70118.html

Ngày 18/07/2022, Báo ĐSCVN 
có đưa tin, bài: Khẳng định vị thế, vai trò của ngành thi hành án dân sự trong đời sống xã hội: https://dangcongsan.vn/phap-luat/khang-dinh-vi-the-vai-tro-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-trong-doi-song-xa-hoi-615468.html

Ngày 19/07/2022, Báo Lao động thủ đô 
có đưa tin, bài: Còn khó khăn trong việc thu hồi tài sản tham nhũng: https://laodongthudo.vn/con-kho-khan-trong-viec-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-143322.html

Ngày 20/07/2022, Báo vĩnh phúc 
có đưa tin, bài: Nhiều đổi mới trong công tác thi hành án dân sự: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/80879/nhieu-doi-moi-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 20/07/2022, Báo Tuyên Quang 
có đưa tin, bài: Ngành Thi hành án dân sự tập trung giải quyết việc khó: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/nganh-thi-hanh-an-dan-su-tap-trung-giai-quyet-viec-kho-160894.html

Ngày 20/07/2022, Báo kiểm toán nhà nước 
có đưa tin, bài: 9 tháng: Kết quả thi hành án dân sự đạt trên 52.166 tỷ đồng: http://baokiemtoannhanuoc.vn/phap-luat/9-thang-ket-qua-thi-hanh-an-dan-su-dat-tren-52166-ty-dong-155363

Ngày 20/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình 
có đưa tin, bài: Phan Sào Nam đã nộp 1.384 tỷ đồng trong số 1.475 tỷ đồng thi hành án: http://qbtv.vn/tin-tuc/phan-sao-nam-da-nop-1384-ty-dong-trong-so-1475-ty-dong-thi-hanh-an-26438.html

Ngày 20/07/2022, youtube.com 
có đưa tin, bài: Trùm cờ bạc' Nguyễn Văn Dương còn phải thi hành án trên 1.300 tỉ đồng | VTC16: https://www.youtube.com/watch?v=IKBpc7tWNhg

Ngày 20/07/2022, Việm kiểm sát Hải Phòng 
có đưa tin, bài: Kiến An: Tổ chức cho người phải thi hành án Phạm Văn Quý tự nguyện thực hiện nghĩa vụ: https://vienkiemsathaiphong.gov.vn/Default.aspx?sid=132&pageid=3105&catid=4269&id=18448&catname=vksnd-quan-huyen&title=kien-an-to-chuc-cho-nguoi-phai-thi-hanh-an-pham-van-quy-tu-nguyen-thuc-hien-nghia-vu

Ngày 20/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Ninh Thuận 
có đưa tin, bài: Bộ Tư pháp nói gì về đề xuất "tội phạm tham nhũng nộp tiền được giảm án tù": https://ninhthuantv.vn/tin-tuc/bo-tu-phap-noi-gi-ve-de-xuat-toi-pham-tham-nhung-nop-tien-duoc-giam-an-tu

Ngày 20/07/2022, Đài phát thanh và truyền hình Hòa Bình 
có đưa tin, bài: "Trùm cờ bạc" Phan Sào Nam đã nộp 1.384 tỷ đồng: https://hoabinhtv.vn/phap-luat/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-nop-1384-ty-dong

Ngày 20/07/2022, home.vn 
có đưa tin, bài: Trùm cờ bạc" Phan Sào Nam đã nộp lại bao nhiêu tiền?: https://home.vn/thread/trum-co-bac-phan-sao-nam-da-nop-lai-bao-nhieu-tien.98701

20/07/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin, bài: Thanh tra Nội vụ đề nghị Bộ trưởng Tư pháp xử lý trường hợp bổ nhiệm không đúng trình tự: https://tienphong.vn/thanh-tra-noi-vu-de-nghi-bo-truong-tu-phap-xu-ly-truong-hop-bo-nhiem-khong-dung-trinh-tu-post1455196.tpo

Ngày 20/07/2022, Báo vietnamnet.vn 
có đưa tin, bài: Bộ Tư pháp xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng trước đây: https://vietnamnet.vn/xu-ly-7-cong-chuc-vien-chuc-bo-tu-phap-co-sai-pham-trong-tuyen-dung-2041685.html

Ngày 20/07/2022, Báo Quảng Bình 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án Dân sự tỉnh thừa nhận chấp hành viên có lỗi: https://baoquangbinh.vn/toa-soan-ban-doc/202207/thong-tin-tiep-bai-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-dan-su-co-tinh-vi-pham-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-thua-nhan-chap-hanh-vien-co-loi-2202108/

Ngày 21/07/2022, vov.vn 
có đưa tin, bài: Người dân bật khóc vì nhiều lần “xin trả nợ” không thành, nhà cửa đều bị đấu giá: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-bat-khoc-vi-nhieu-lan-xin-tra-no-khong-thanh-nha-cua-deu-bi-dau-gia-post957945.vov

Ngày 21/07/2022, Báo Lao động thủ đô 
có đưa tin, bài: Kiến nghị xử lý trách nhiệm với Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh chậm thi hành án hành chính: https://laodongthudo.vn/kien-nghi-xu-ly-trach-nhiem-voi-bo-truong-chu-tich-tinh-cham-thi-hanh-an-hanh-chinh-143415.html

Ngày 20/07/2022, diễn đàn doanh nghiệp 
có đưa tin, bài: Bất cập kê biên tài sản thi hành án: https://diendandoanhnghiep.vn/bat-cap-ke-bien-tai-san-thi-hanh-an-227260.html

Ngày 22/07/2022, Báo Nhân dân 
có đưa tin, bài: Làm tốt công tác dân vận trong thi hành án dân sự: https://nhandan.vn/lam-tot-cong-tac-dan-van-trong-thi-hanh-an-dan-su-post706652.html

Ngày 24/07/2022: Báo MSN 
có đưa tin, bài: Sở Tư pháp Cà Mau đề nghị thu hồi khu đất hơn 25.000 m2 đấu giá sai quy định: https://www.msn.com/vi-vn/news/mustread/s%E1%BB%9F-t%C6%B0-ph%C3%A1p-c%C3%A0-mau-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-thu-h%E1%BB%93i-khu-%C4%91%E1%BA%A5t-h%C6%A1n-25000-m2-%C4%91%E1%BA%A5u-gi%C3%A1-sai-quy-%C4%91%E1%BB%8Bnh/ar-AAZU4se?li=BBr8zL2

Ngày 24/07/2022, Báo Bảo vệ công lý 
có đưa tin, bài: Vụ “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” ở huyện Bình Chánh, TP.HCM: Bản án có hiệu lực vì sao khó thi hành án?: http://baove.congly.vn/vu-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-o-huyen-binh-chanh-tp-hcm-ban-an-co-hieu-luc-vi-sao-kho-thi-hanh-an-26336.html

Ngày 25/07/2022, Báo Đời sống pháp luật 
có đưa tin, bài: Hà Nội: Nhiều băn khoăn về việc đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự: https://www.doisongphapluat.com/ha-noi-nhieu-ban-khoan-ve-viec-dau-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-a545720.html

Ngày 25/07/2022, 24hmoney.vn 
có đưa tin, bài: Hà Nội: Nhiều băn khoăn về việc đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự: https://24hmoney.vn/news/ha-noi-nhieu-ban-khoan-ve-viec-dau-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-c26a1556440.html

Ngày 25/07/2022, Báo Đời sống pháp luật 
có đưa tin, bài: Hà Nội: Nhiều băn khoăn về việc đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự: https://www.doisongphapluat.com/ha-noi-nhieu-ban-khoan-ve-viec-dau-gia-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-a545720.html

Ngày 26/07/2022, Báo tạp chí cộng sản 
có đưa tin, bài: Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825642/mot-so-kien-nghi-nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-trong-boi-canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu.aspx

Ngày 26/07/2022, Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Long 
có đưa tin, bài: Đăng bài: Tăng cường phối hợp, chỉ đạo đối với công tác thi hành án hành chính: https://tintuc.vinhlong.gov.vn/xem-chi-tiet-tin-tuc/id/206325

Ngày 26/07/2022, Báo Trà Vinh 
có đưa tin, bài: Đăng bài: Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền Tây Nam Bộ: Sơ kết 06 tháng đầu năm: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/khu-vuc-thi-dua-khoi-co-quan-tu-phap-cac-tinh-mien-tay-nam-bo-so-ket-06-thang-dau-nam-22494.html

Ngày 26/07/2022, Báo tài nguyên môi trường 
có đưa tin, bài: Chiếm dụng đất đai ở Bá Thước (Thanh Hóa): Cần trả ngay đất về chính chủ: https://baotainguyenmoitruong.vn/chiem-dung-dat-dai-o-ba-thuoc-thanh-hoa-can-tra-ngay-dat-ve-chinh-chu-342120.html

Ngày 26/07/2022, Báo kiểm sát online 
có đưa tin, bài: Huyện Bình Chánh, TP. HCM: Cần sớm thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật: https://kiemsat.vn/huyen-binh-chanh-tp-hcm-can-som-thi-hanh-ban-an-da-co-hieu-luc-phap-luat-64167.html

Ngày 27/07/2022, Báo pháp luật TPHCM 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án Cà Mau nói về vụ 'chia nhỏ tài sản để bán': https://plo.vn/cuc-thi-hanh-an-ca-mau-noi-ve-vu-chia-nho-tai-san-de-ban-post691088.html

Ngày 27/07/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Tổ chức Hội nghị chuyên đề “Những khó khăn, vướng mắc trong việc kê biên, xử lý tài sản hộ gia đình trong thi hành án dân sự”: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/to-chuc-hoi-nghi-chuyen-de-nhung-kho-khan-vuong-mac-trong-viec-ke-bien-xu-ly-tai-san-ho-gia-dinh-trong-thi-hanh-an-dan-su-58499.html

Ngày 28/07/2022, Báo Công lý 
có đưa tin, bài: "Kỳ lạ" đấu giá nhà đất thi hành án tại Thanh Trì (Hà Nội): https://congly.vn/ky-la-dau-gia-nha-dat-thi-hanh-an-tai-thanh-tri-ha-noi-211124.html

Ngày 28/07/2022, Báo Vnxpres 
có đưa tin, bài: Lùm xùm pháp lý vụ đấu giá tài sản trên 25.000 m2 'đất vàng': https://vnexpress.net/lum-xum-phap-ly-vu-dau-gia-tai-san-tren-25-000-m2-dat-vang-4493178.html

Ngày 29/07/2022, Báo nhân dân 
có đưa tin, bài: Nâng cao chất lượng thi hành án hành chính: https://nhandan.vn/nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an-hanh-chinh-post707951.html

Ngày 29/07/2022, Báo Quảng Nam 
có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp đường lâm sinh ở xã Bình Lâm (Hiệp Đức): Cưỡng chế thi hành án, mở lại lối đi: https://baoquangnam.vn/dieu-tra-theo-thu-ban-doc/vu-tranh-chap-duong-lam-sinh-o-xa-binh-lam-hiep-duc-cuong-che-thi-hanh-an-mo-lai-loi-di-130194.html

Ngày 31/07/2022, Báo Chính phủ 
có đưa tin, bài: Giải pháp trong việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://baochinhphu.vn/giai-phap-trong-viec-thu-hoi-tai-san-bi-chiem-doat-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-102220731173331118.htm

Ngày 31/07/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin, bài: Giải ''bài toán'' thu hồi tài sản tham nhũng: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1038251/giai-bai-toan-thu-hoi-tai-san-tham-nhung

Ngày 31/07/2022, Báo pháp luạt TPHCM 
có đưa tin, bài: Bắt nam thanh niên lừa chiếm đoạt 92 triệu đồng của người bị thi hành án: https://plo.vn/bat-nam-thanh-nien-lua-chiem-doat-92-trieu-dong-cua-nguoi-bi-thi-hanh-an-post691635.html

Ngày 31/07/2022, Báo công lý 
có đưa tin, bài: "Kỳ lạ" đấu giá nhà đất thi hành án tại Thanh Trì, Hà Nội (Bài 2): Giá khởi điểm chưa bằng 1/2 giá thị trường: https://congly.vn/ky-la-dau-gia-nha-dat-thi-hanh-an-tai-thanh-tri-ha-noi-bai-2-gia-khoi-diem-chua-bang-1-2-gia-thi-truong-211229.html

Ngày 30/07/2022, Báo 24h.com 
có đưa tin, bài: Người phụ nữ bị kê biên tài sản "dính chưởng" kẻ lừa đảo: https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/nguoi-phu-nu-bi-ke-bien-tai-san-dinh-chuong-ke-lua-dao-c51a1382613.html

Ngày 29/07/2022, Báo nhân dân 
có đưa tin, bài: Nâng cao chất lượng thi hành án hành chính: https://nhandan.vn/nang-cao-chat-luong-thi-hanh-an-hanh-chinh-post707951.html

Ngày 29/07/2022, Báo Quảng Nam có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp đường lâm sinh ở xã Bình Lâm (Hiệp Đức): Cưỡng chế thi hành án, mở lại lối đi: https://baoquangnam.vn/dieu-tra-theo-thu-ban-doc/vu-tranh-chap-duong-lam-sinh-o-xa-binh-lam-hiep-duc-cuong-che-thi-hanh-an-mo-lai-loi-di-130194.html