Sign In

Quảng Ngãi, thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19

07/07/2021

Quảng Ngãi, thực hiện Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 984/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và có hiệu lực từ 0 giờ ngày 08/7/2021.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: