Sign In

Tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

16/07/2021

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản hướng dẫn tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông (ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh phổ biến nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, thực hiện Bộ Quy tắc. Đăng tải thông tin về Bộ Quy tắc trên Cổng/Trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông khác của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần phát huy lợi thế của các hạ tầng truyền thông, nhất là hạ tầng số để tăng hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm:

1. Những nội dung nên làm khi tham gia mạng xã hội:

- Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

- Sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

- Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

- Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam;

- Khuyến khích sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá về đất nước - con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt.

- Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh.

- Tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh.

2. Những nội dung không được đăng tải trên mạng xã hội:

- Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến các tổ chức, cá nhân khác.

- Không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, vi phạm thuần phong mỹ tục, tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép... gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
                                                                                                      BBT

Các tin đã đưa ngày: