Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới (19/10/2021)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp, chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021 do Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh phát động, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”
Các tin đã đưa ngày: