Sign In

VKSN huyện Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Mường Lát

16/11/2021

VKSN huyện Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Mường Lát
Trong 05 ngày làm việc từ ngày 09/11/2021 đến ngày 15/11/2021, VKSND huyện Mường Lát tiến hành kiểm soát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Mường Lát
Tại buổi kiểm sát trực tiếp, ông Phạm Tiến Dũng, Viện trưởng - Trưởng đoàn công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt đông thi hành án số 02/QĐ - VKSML, ngày 25/10/2021; Kế hoạch số 02/KH-VKS-ML, ngày 25/10/2021 và yêu cầu đơn vị báo cáo kết quả Thi hành án từ ngày 01/6/2021 đến 31/10/2021 theo Kế hoạch đã gửi trước.
Ông Lê Như Bằng, Chi cục trưởng báo cáo số liệu Thi hành án, phân công Chấp hành viên và cán bộ Chi cục phối hợp với Viện kiểm sát để tiến hành làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, đoàn đã hoàn thành công tác kiểm sát trực tiếp theo đúng kế hoạch. Chiều ngày 15/11/2021, VKSND đã công bố kết luận, ghi nhận những kết quả đạt được của Chi cục, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục. Thay mặt đơn vị, đồng chí Lê Như Bằng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và sẽ khắc phục, sửa chữa kịp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thời trong thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác Thi hành án
Tin bài: Lò Hương Yến, Chi cục THADS huyện Mường Lát

 

Các tin đã đưa ngày: