Sign In

Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

13/07/2022

Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Cục THADS tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 07/7/2022 tại Hội trường tầng 3 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa Chi bộ Nghiệp vụ & tổ chức thi hành án long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022- 2025.
Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Truyền - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa; Các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các đoàn thể, Bí thư Chi bộ và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Tỉnh ủy, Đảng bộ cấp trên tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Cục đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Thái Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp, cụ thể hoá để triển khai thực hiện. Mỗi công chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi công chức, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Cục trong công tác chuyên môn góp phần hoàn thành chỉ tiêu của toàn ngành mà Tổng cục Thi hành án dân sự đã giao.
Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Lê Viết Tám - Trưởng phòng Nghiệp vụ giữ chức Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đồng chí Lê Viết Tám Bí thư Chi bộ mới đã hứa: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.
Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV, nhiệm lỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng, tập thể Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án  sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao.
Tin bài: Tô Hương, Chi bộ Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: