Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

04/10/2022

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Chiều ngày 30/9/2022, Chi uỷ Chi cục THADS Thành phố Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Đồng chí Phạm Văn Tú – Bí thư Chi bộ đã phát biểu khai mạc Hội nghị và truyền đạt các nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Nghị quyết số 18 “Về tiếp tục đội mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng thời, hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và viết thu hoạch Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – Phó Bí thư Chi bộ đề nghị: Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã đưa ra Nghị quyết rất quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với sự  truyền đạt, quán triệt thực hiện của đồng chí Bí thư chi bộ, toàn thể đảng viên sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần rất quan trọng của Nghị quyết và nhanh chóng áp dụng, đưa những nội dung của Nghị quyết vào hoạt động chuyên môn cũng như trong cuộc sống.
Thông qua Hội nghị, cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ chốt nắm vững các nội dung cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị.
Tin bài: Hữu Khánh - Trung Kiên, Chi bộ Chi cục THADS Tp Thanh Hóa

 

Các tin đã đưa ngày: