Sign In

Đại hội Công đoàn Chi cục THADS huyện Bá Thước lần II, nhiệm kỳ 2023-2028

09/01/2023

Đại hội Công đoàn Chi cục THADS huyện Bá Thước lần II, nhiệm kỳ 2023-2028
Thực hiện theo Kế hoạch số 102/KH-LĐLĐ ngày 07/09/2022 của Liên đoàn Lao động huyện Bá Thước về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 04/01/2023 Công đoàn Chi cục Bá Thước đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.
 
Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Văn Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện. Tại Đại hội, các Đại biểu đã được nghe báo cáo của BCH công đoàn Chi cục khóa I về tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023- 2028 và báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành công đoàn Chi cục khóa I. Các báo cáo đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và rút ra được bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2019-2022. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Sau khi Đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo, Đạị hội đã tiến hành thảo luận để làm rõ thêm về những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, nhất là phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan; trên cơ sở đó làm rõ hơn những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị thêm những giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo.
Phát biểu chị đạo Đại hội, đồng chí Trương Văn Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn Chi cục Thi hành án đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cần phải nghiêm túc khắc phục. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Đại hội sáng suốt lựa chọn những đoàn viên đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 để lãnh đạo Công đoàn hoàn thành xuất săc nhiệm vụ đề ra.
Trên tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ; Đại hội Công đoàn Chi cục đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa II và bầu ra 01 đại biểu chính thức , 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn huyện Bá Thước lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028.
Sau thời gian ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, toàn thể đoàn viên Công đoàn đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Tin bài: Phạm Thị Hòa, Chi cục THADS huyện Bá Thước

Các tin đã đưa ngày: