Sign In

VKSND huyện kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Nông Cống

15/10/2021

VKSND huyện kiểm sát trực tiếp tại Chi cục THADS huyện Nông Cống
Sáng ngày 05/10/2021, VKSND huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Nông Cống.
Đại diện Đoàn kiểm sát có đ/c Mai Xuân Đồng - Phó viện trưởng; đ/c Thiệu Khắc Yên - chủ tịch MTTQ huyện thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội. Đ/c Mai Xuân Đồng đã công bố Quyết định số 02/QĐ-VKSNC; Kế hoạch số 02/KH-VKSNC ngày 24/9/2021 về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS của VKSND huyện Nông Cống. Thời gian kiểm sát trong 05 ngày, kể từ ngày 05/10/2021. Trên cơ sở kế hoạch kiểm sát, Chi cục đã chuẩn bị báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi THA hành chính.
Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ THADS, nhiều tài sản phải hạ giá, tổ chức bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua. Đối với người dân, thu nhập bị giảm sút cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thi hành án. Năm 2021 cũng là năm tiến hành bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp, do đó cấp ủy chính quyền địa phương dành phần lớn thời gian tập trung tổ chức đại hội, việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phối hợp với cơ quan THADS. Tuy nhiên, bằng sự nổ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, Chi cục Nông Cống đã đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa giao, đạt tỉ lệ  83,54% về việc và đạt 44,5% về tiền.
Phát biểu ý kiến, đồng chí Thiệu Khắc Yên cho rằng, thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, phải giãn cách xã hội, các cơ quan đều phải hạn chế tiếp công dân, hoãn hoặc dừng một số công tác chuyên môn khác...nhưng tập thể cán bộ, công chức của đơn vị đã không ngừng nỗ lực giải quyết án, phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiên mà cấp trên giao cho. Đây kết quả rất khả quan và đáng khích lệ mà Đoàn kiểm sát ghi nhận để báo cáo Lãnh đạo cùng cấp và Lãnh đạo cấp trên trực tiếp.  
Sau đó, Đoàn trực tiếp tiến hành kiểm sát sổ sách thụ lý, hồ sơ thi hành án. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Chi cục Nông Cống sẽ kịp thời khắc phục, sữa chữa những vi phạm, thiếu sót hoặc kiến nghị (nếu có) nhằm giúp công tác thi hành án dân sự của đơn vị ngày một phát triền hoàn thiện hơn.
Tin bài: Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nông Cống

Các tin đã đưa ngày: