Sign In

Bình thạnh: Mỗi ngày đều là "Ngày pháp luật"

16/11/2020

Bình thạnh: Mỗi ngày đều là
Thực hiện Kế hoạch số 3550/KH-UBND-NCPC ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11" trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, văn bản số 1066/CTHADS-VP ngày 03/11/2020 của Cục THADS TP.HCM về thực hiện ngày pháp luật Việt Nam trên các phương tiện trực quan, ngày 11/11/2020, Chi cục THADS quận Bình Thạnh tổ chức buổi tập huấn Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 ,đồng thời trao đổi những điểm chưa rõ của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.
Tại buổi tập huấn, cán bộ công chức đã nghiêm túc trao đổi những quy định tại Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, những  vướng mắc trong việc chi trả khoản tiền lãi phát sinh từ tiền gửi Ngân hàng đối với tiền bán đấu giá thành tài sản thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015. Theo đó, khoản tiền lãi từ ngày 61 trở về sau sẽ thuộc về người trúng đấu giá và được trả cho người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền nhưng không khai thác được tài sản nên sẽ được hưởng khoan tiền lãi này là hợp tình và đúng theo tinh thần của Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015.
Đơn vị đã thực hiện chữ trên bảng tin điện tử của cơ quan khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.
 Bên cạnh đó nhấn mạnh việc xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh nêu rõ 5 khẩu hiệu cán bộ công chức đơn vị phải thuộc lòng và gắn chặt với công tác của từng cá nhân tại đơn vị trong năm 2020:
  1. Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
  2. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.
  3. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
4. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
5. Tích cực cải cách hành chíng, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
 

Các tin đã đưa ngày: