Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh: tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp, Thư ký THA và Kế toán viên (14/06/2022)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh: tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp, Thư ký THA và Kế toán viên

Cục THADS tỉnh Trà Vinh: Công bố và trao quyết định nghỉ hưu (02/06/2022)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh: Công bố và trao quyết định nghỉ hưu

Kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh (01/06/2022)

Kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết khiếu tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Chi bộ Cục THADS tỉnh Trà Vinh

Cục THADS tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (30/05/2022)

Cục THADS tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Cầu Ngang, tinh Trà Vinh

Trà Vinh phát huy công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự (24/05/2021)

Trà Vinh phát huy công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự (06/01/2021)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (04/01/2021)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021 (14/12/2020)

Sáng ngày 10/12/2020 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS (11/12/2020)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ  AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 (17/06/2020)

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020
Các tin đã đưa ngày: