Sign In

Trà Vinh phát huy công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự (24/05/2021)

Trà Vinh phát huy công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự (06/01/2021)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (04/01/2021)

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021 (14/12/2020)

Sáng ngày 10/12/2020 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS (11/12/2020)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TRÀ VINH VÀ  AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH TRÀ VINH PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VỀ THADS

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020 (17/06/2020)

Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh – đơn vị điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (01/06/2020)

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cục THADS Trà Vinh: Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020 (14/05/2020)

Cục THADS Trà Vinh: Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2020

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự thực hiện công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp (06/05/2020)

Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự thực hiện công trình,  phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (31/03/2020)

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: