Sign In

Triển khai nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

07/09/2021

Triển khai nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Thực hiện Công văn số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, Ngày 7/9/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện: 
       1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động Kế hoạch số 116/KH - UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo; Công văn số 3226/UBND-KSTT ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, (Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tại mục “Thông báo”).
          2. Chỉ đạo công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị:
         - Sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (các dịch vụ đã được trang cấp cho ngành; ngoài ra sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Dịch vụ công của tỉnh), góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng tính minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ của các Cơ quan Thi hành án dân sự và hướng tới sự hài lòng của cá nhân, tổ chức([1])
          - Sử dụng và vận động người thân, gia đình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân và gia đình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn và Cổng Dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn); công chức được giao làm việc tại Bộ phận Một cửa phải sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính (tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với trường hợp thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục).
          3. Rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có liên quan tới thủ tục hồ sơ hành chính của ngành về lĩnh vực thi hành án dân sự để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc chức năng, phạm vi quản lý của của cơ quan.
          4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng kết quả bản sao điện tử của dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” để thực hiện các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.
 

([1]) Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
 
Văn phòng Cục THADS tỉnh
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: