Sign In

Chi cục THADS thành phố tổ chức cưỡng chế thành công giao tài sản, QSD đất cho người được thi hành án

19/01/2022

Chi cục THADS thành phố tổ chức cưỡng chế thành công giao tài sản, QSD đất cho người được thi hành án
Thi hành Bản án số 110/2020/DS-ST ngày 30/11/2020 của TAND thành phố Tuyên Quang, Bản án số 18/2021/DS-PT ngày 13/7/2021 của TAND tỉnh Tuyên Quang; Quyết định thi hành án số 10/QĐ-CCTHADS ngày 07/10/2021, Kế hoạch cưỡng chế thi hành án số  404/KH-CCTHADS ngày 30/12/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đối với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Minh Thuật (tên gọi khác: Nguyễn Thị Thuật),  sinh năm 1968 - Địa chỉ: Tổ 12, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang phải thực hiện nghĩa vụ giao trả cho Công ty Cổ phần Chè Sông Lô toàn bộ diện tích đất theo Hợp đồng giao khoán đất sản xuất nông nghiệp năm 2004 giữa Công ty Cổ phần Chè Sông Lô Tuyên Quang với bà Nguyễn Thị Minh Thuật và toàn bộ tài sản cây chè và cây trồng khác trên đất thuộc tờ bản đồ giao đất, cho thuê đất (giai đoạn 1) thực hiện quy hoạch sử dụng đất của Công ty Cổ phần Chè Sông Lô thuộc thôn Sông Lô 4, xã An Tường (nay thuộc địa giới hành chính tổ 12, 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) với diện tích giao là 29.295,6m2.
           Quá trình giải quyết, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã nhiều lần vận động, giáo dục thuyết phục, nhưng đương sự Nguyễn Thị Minh Thuật cũng như người được ủy quyền là ông Nguyễn Xuân Đoán cố tình chây ỳ, có đơn thư gửi các cơ quan, các cấp vì không nhất trí với nội dung Bản án của 02 cấp, kéo dài việc thi hành án. Xác định đương sự Thuật cố tình chây ỳ không tự nguyện giao tài sản, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ đã lập kế hoạch cưỡng chế, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất nhằm giải quyết dứt diểm vụ việc.Khu vực đất cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Minh Thuật.


Hội đồng cưỡng chế Thông qua QĐ cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Minh Thuật.

         Ngày 12/01/2022 Hội đồng cưỡng chế Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đã tiến hành tổ chức thành công việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với bà Nguyễn Thị Minh Thuật. Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị cưỡng chế, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ tới từng công chức trong đơn vị, cùng với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan chuyên môn, Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và UBND phường An Tường nên việc cưỡng chế đảm bảo an toàn theo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được thi hành án.
 
Duy Thị Mai Huyền - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang.

Các tin đã đưa ngày: