Sign In

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

03/11/2020

Công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ
Thực hiện các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo và các Quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang về điều động và bổ nhiệm phụ trách kế toán, vừa qua Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định cho các công chức được điều động, bổ nhiệm.
 
 

           

           Đối với các đồng chí lãnh đạo, quản lý, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã công bố và trao Quyết định số 882/QĐ-TCTHADS ngày 22/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chấp hành viên Trung cấp – Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Lâm Bình; Quyết định số 880/QĐ-TCTHADS ngày 22/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Quang Hưng, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Sơn (thay đồng chí Trần Xí Nghiệp đã được nghỉ hưu từ ngày 01/11/2020); Quyết định số 881/QĐ-TCTHADS ngày 22/10/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chấp hành viên trung cấp, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương.
             Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2020 về việc thôi không thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng hành chính sự nghiệp đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Cục; Quyết định số 184/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2020 về việc thôi không thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng nghiệp vụ thi hành án và bổ nhiệm phụ trách kế toán hành chính sự nghiệp đối với đồng chí Đào Hải Hà; Quyết định số 186/QĐ-CTHADS ngày 05/10/2020 về việc điều động và bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với đồng chí Ngô Thị Lan, kế toán nghiệp vụ thi hành án Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang đến công tác và bổ nhiệm phụ trách kế toán nghiệp vụ thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
        

Đ/c Nguyễn Tuyên trao Quyết định cho đ/c Hoàng Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lâm Bình
và đ/c Nguyễn Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Dương.

 
         Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân các đồng chí được điều động, bổ nhiệm và mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ để điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, lãnh đạo Cục tín nhiệm.


Đ/c Ứng Anh Tuấn, Trường phòng TCCC công bố các Quyết định về công tác cán bộ
 


 
     

Đ/c Nguyễn Tuyên trao Quyết định cho đ/c Trần Quang Hưng - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Yên Sơn
và tặng hoa cho đ/c Trần Xí Nghiệp về nghỉ chế độ theo quy định  

 


 
            Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, điều động, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Lâm Bình Hoàng Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng của cấp ủy, lãnh đạo Cục. Đồng chí hứa tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, kế thừa kinh nghiệm những người tiền nhiệm, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được cấp ủy, lãnh đạo Cục giao phó, phấn đấu xây dựng Chi cục phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với truyền thống của ngành và địa phương.


Đ/c Hoàng Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Bình
phát biểu lại buổi nhận quyết định
Đ/c Nguyễn Tuyên phát biểu và giao nhiệm vụ đối với các đ/c được điều động, bổ nhiệm


Mộ số hình ảnh trong buổi lễ trao Quyết định


 
Nguyễn Hoàng Minh – Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
 

Các tin đã đưa ngày: