Sign In

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025

15/10/2021

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021- 2025, ngày 14/10/2021 Cục Thi hành án dân sự ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố triển khai thực hiện
1. Triển khai, quán triệt tới toàn thể công chức, người lao động Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Các văn bản đã được đăng trên trang Thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tại mục “Thông báo”).

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho công chức, người lao động thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác; Tổ chức tuyên truyền gắn với ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam và các sự kiện khác để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; phối hợp xây dựng chỉ số thương mại điện tử hàng năm của tỉnh.

3. Đẩy mạnh ứng dụng TMĐT ưu tiên mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử; chỉ đạo công chức người lao động trong cơ quan tham gia mua sắm trực tuyến, thanh toán tiền qua các ứng dụng thông minh (thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử), hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; 100% lãnh đạo cơ quan sử dụng chứng thực chữ ký số điện tử trong giao dịch.

Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: