Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2024

22/01/2024

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2024
Sáng ngày 22/01/2024, tại Trụ sở Chi cục THADS huyện Hàm Yên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2024. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, công chức làm công tác kế toán tại Cục. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng chủ trì hội nghị
 
Tại Hội nghị Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà- Chánh Văn phòng Cục đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính quý I; phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2024. Theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023) toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:
 Về việc: Tổng số việc giải quyết: 2.463 việc. Trong đó: Số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng): 1.123 việc; Số thụ lý mới: 1.340 việc (giảm 83 việc = 5,83% so với cùng kỳ năm 2023). Số ủy thác thi hành án: 05 việc. Tổng số việc phải thi hành: 2.458 việc. Trong đó: Số có điều kiện thi hành: 1.910 việc (chiếm tỷ lệ 77,71%) trên tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện thi hành: 470 việc (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng), chiếm tỷ lệ 19,12% trên tổng số phải thi hành; Hoãn thi hành án (trừ điểm c, khoản k1, Đ48) là 78 việc, chiếm tỷ lệ 3,17% trên tổng số phải thi hành). Tổng số việc thi hành xong: 1.069 việc (giảm 30 việc = 2,73% so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 55,97% trên số có điều kiện thi hành. Số việc chuyển kỳ sau: 1.389 việc (giảm 29 việc = 2,05% so với cùng kỳ năm 2023).
Về tiền: Tổng số tiền giải quyết:  201.051.717.000 đồng. Trong đó: Số cũ chuyển sang (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng): 125.895.957.000 đồng; Số thụ lý mới: 75.155.760.000 đồng (tăng 17.268.256.000 đồng = 29,83%  so với cùng kỳ năm 2023). Số ủy thác thi hành án: 357.259.000 đồng. Tổng số phải thi hành: 200.694.458.000 đồng. Trong đó: Số có điều kiện thi hành: 111.879.998.000 đồng (chiếm tỷ lệ 55,75%); Số chưa có điều kiện thi hành: 70.932.251.000 đồng (đã trừ số chuyển sổ theo dõi riêng), chiếm tỷ lệ 35,34% trên tổng số phải thi hành; Hoãn thi hành án (trừ điểm c, khoản k1, Đ48) là 17.882.209.000 đồng; chiếm tỷ lệ 8,91% trên tổng số phải thi hành. Tổng số tiền thi hành xong: 14.815.988.000 đồng (giảm 7.198.757.000 = 32,70% so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 13,24% trên số có điều kiện thi hành. Số tiền chuyển kỳ sau: 185.878.470.000 đồng (tăng 20.667.211.000 đồng  = 12,51% so với cùng kỳ năm 2023).
 

 
Hội nghị được nghe quán triệt, triển khai Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS; Công văn số 260/TCTHADS-GQKNTC ngày 18/01/2024 của Tổng cục về việc triển khai văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS; Công văn số 292/TCTHADS-NV3 ngày 19/01/2024 của Tổng cục về việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC năm 2024; Kế hoạch của Cục thực hiện Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh và Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tiếp đó, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố đã cùng nhau thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mặt công tác, đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2024.
 
   

   
 

Tại Hội nghị, Đ/c Trịnh Thị Nam- Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023; trình bày nội dung giao ước thi đua năm 2024 và Ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các đơn vị.   

   


   


Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng đã phát biểu ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động sáng tạo của Lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ Chấp hành viên và công chức thực hiện công tác thi hành án dân sự. Các đơn vị đã hoàn thành tổng kết công tác năm 2023, đánh giá, phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2023; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2024; bám sát, triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thi hành xong về việc và về tiền đều giảm so với cùng kỳ năm 2023; số việc, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là số có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong….


Trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng đề nghị các cơ quan THADS toàn tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành án, thực hiện và chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao, đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục quy định trong quá trình tổ chức thi hành án, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót, vi phạm, không để phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong THADS. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tiếp tục bám sát kế hoạch công tác; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kế hoạch công tác năm 2024 của Cục đã ban hành, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Chính phủ về chủ đề của năm 2024 là: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững", với tinh thần "Năm quyết tâm": Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực; Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật... Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo kế hoạch của Cục đã ban hành, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2024; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Tổng cục THADS và của Cục THADS tỉnh.
 

Nguyễn Thị Thu Hằng- Văn phòng Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: