Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang trao tặng Giấy khen và biểu dương đảng viên có thành tích năm 2023

09/01/2024

Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang trao tặng Giấy khen và biểu dương đảng viên có thành tích năm 2023
Sáng ngày 05/01/2024, tại kỳ sinh hoạt tháng 01 năm 2024, Chi bộ Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã trang trọng tổ chức công bố quyết định, trao tặng Giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và biểu dương 03 đảng viên có thành tích trong công tác năm 2023

 
Theo Quyết định số 24-QĐ/CB ngày 25/12/2023 của Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, có 03 đảng viên (đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ; đ/c Phan Thị Mai Thảo - Phó bí thư Chi bộ và đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy - đảng viên Văn phòng Cục) được Chi bộ tặng Giấy khen do đã đạt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Theo Quyết định số 25-QĐ/CB ngày 25/12/2023 của Chi bộ Cục thi hành án dân sự biểu dương đối với 03 đảng viên có thành tích trong công tác năm 2023 (đ/c Phạm Thị Linh Điệp - Chi uỷ viên, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; đ/c Nguyễn Thị Ngọc Dung - đảng viên Phòng Kiểm tra và giải quyết KNTC và đ/c  Đinh Thị Lan Hương - đảng viên phòng Tổ chức cán bộ)

 
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuyên, Bí thư đã biểu dương, đánh giá cao thành tích của 06 đồng chí và tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm công tác của mình, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện; nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc được giao, tạo sự đột phá trong công tác năm 2024 và những năm tiếp theo.
  
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: