Sign In

Khối thi đua Nội chính tỉnh: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022

11/01/2023

Thực  hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 3397/KH-KTĐNC ngày 06/12/2022 của Khối thi đua Nội chính, ngày 09/01/2023 tại Hội trường Công An tỉnh, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022.
 

Theo báo cáo của khối thi đua năm 2022 các đơn vị trong Khối thực hiện sôi nổi, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ, động viên các tập thể và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức khắc phục khó khăn, đoàn kết chủ động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan trong Khối chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và kỷ niệm các ngày thành lập Ngành; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua cũng như kịp thời phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức các hoạt động thi đua để nhân rộng trong toàn tỉnh

Trong năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính, nhưng dưới sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, cùng với sự chỉ đạo điều hành sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo đơn vị. Kết quả 9/9 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022 góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của tỉnh

Trong năm, Khối đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả 04 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 nhà đại đoàn kết cho hộ bà Võ Thị Kiệp trú tại khu phố Thiện Đức Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn và hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Linh trú tại thôn lại Khánh, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn. Ngoài ra các đơn vị trong Khối đã có 725 lượt tập thể và 2347 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp từ Trung ương đến địa phương biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị đã suy tôn Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị là Công An tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 đơn vị gồm Trại Giam Kim Sơn, Tòa Án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.
      
Hội nghị đã bầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Khối trưởng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  làm Khối phó, Khối Thi đua Nội chính năm 2023.
Kim Lang

Các tin đã đưa ngày: