Sign In

LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

19/03/2021

LÃNH ĐẠO CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021
      Nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, chiều ngày 19/3/2021, tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có buổi làm việc với các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện để nghe báo cáo tình hình thực hiện kết quả thi hành án dân sự 5 tháng năm 2021 của từng đơn vị, đồng thời chấn chỉnh, chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành đối với các vụ việc giá trị lớn, khó thi hành và các vụ việc phức tạp, tồn đọng. Buổi làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng, cùng dự có các Phó Cục trưởng Nguyễn Quốc Tùng, Nguyễn Ngọc Quang, Phan Đình Hưng và Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục.
 
      Sau khi nghe đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng chia sẻ những khó khăn, thách thức của tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2021, nhất là một số đơn vị khu vực phía Nam của tỉnh (Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện, Ayun Pa) trong 3 tháng đầu năm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bên cạnh đó đã quán triệt, gợi ý một số nội dung để các Chi cục trưởng tập trung báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 do Tổng cục giao. Buổi làm việc đã được tập thể lãnh đạo Cục điều hành trên tinh thần gợi mở, thẳng thắn làm rõ trách nhiệm, vai trò của lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên trước chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó các đồng chí Chi cục trưởng đã hứa với lãnh đạo Cục, quyết tâm thực hiện đảm bảo đạt chỉ tiêu giao năm 2021 mà Tổng cục đã giao./.


Theo Nguyễn Thị Huyền - VP Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: