Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ LONG MỸ, NHIỆM KỲ 2017-2022

17/08/2017

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ LONG MỸ, NHIỆM KỲ 2017-2022
Sáng ngày 11/8/2017, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.
      Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Thị Út - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ, đồng chí Trần Nghĩa Hiệp - Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, đồng chí Trịnh Thị Hồng Nâu nguyên là Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2012-2017 cùng sự góp mặt của toàn thể các đồng chí là đoàn viên Công đoàn của đơn vị.

      Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và đưa ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2022. Các đồng chí đoàn viên đã đóng góp bổ sung Văn kiện Đại hội, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chăm lo đời sống của đoàn viên, đồng thời đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

      Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị, góp phần đưa Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ trở thành một tổ chức Công đoàn vững mạnh và ngày một phát triển.
 
Bà Hồ Thị Út – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Long Mỹ và
ông Trần Nghĩa Hiệp – Bí thư Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ phát biểu chỉ đạo Đại Hội.

      Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Thị Út – Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã Long Mỹ, đồng chí Trần Nghĩa Hiệp – Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ đã ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới để công tác Công đoàn tại đơn vị ngày một phát triển.

      Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

      Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Nở - Chủ tịch công đoàn phát biểu nhiệm vụ trong thời gian tới và khẳng định Công đoàn sẽ tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các đoàn viên, từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Công đoàn./.
                                                     Phạm Hoàng Hưng - Thư ký
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ

 

Các tin đã đưa ngày: