Sign In

Những tồn tại, hạn chế tại Chi cục THADS huyện Châu Thành trong năm 2017

20/12/2017

Chi cục THADS huyện Châu Thành xin tham luận về chủ đề “Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân công tác THADS năm 2017, phương hướng, nhiêm vụ và giải pháp công tác năm 2018” như sau:
     1. Kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền năm 2017
       - Về việc: Tổng số thụ lý là 1637 việc (11,9%) so với cùng kỳ. Số có điều kiện 1420 việc (chiếm tỷ lệ 87,98%), số chưa có điều kiện 194 việc. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 935 việc, đạt tỷ lệ 65,85% (so với chỉ tiêu được giao, còn thiếu 4,15%).
       - Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 69 tỷ 988 triệu 403 ngàn đồng, tăng 9 tỷ 124 triệu 402 ngàn đồng (15%) so với cùng kỳ. Số có điều kiện 57 tỷ 242 triệu 724 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 83,42%), số chưa có điều kiện 11 tỷ 377 triệu 695 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 19,87%). Đã giải quyết xong 13 tỷ 334 triệu 138 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 23,29 % (so với chỉ tiêu được giao còn thiếu 6,71%).
     2. Những hạn chế, thiếu sót, khó khăn và vướng mắc.
       a) Hạn chế, thiếu sót
       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác THADS trong năm 2017 vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót:
       - Với kết quả về việc và tiền năm 2017, đơn vị không đạt chỉ tiêu được giao.
       - Việc tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự chưa được thường xuyên.
        - Sự phối hợp trong đơn vị về nghiệp vụ chưa thường xuyên, Chấp hành viên chưa chủ động trong việc xác minh, phân loại giải quyết dứt điểm số án có điều kiện thi hành. Một số vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng xử lý tài sản thế chấp tiến độ thực hiện còn chậm, chưa kịp thời đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết .
       b) Khó khăn, vướng mắc:
        - Công tác chỉ đạo giải quyết các việc thi hành án trọng điểm, phức tạp còn nhiều vướng mắc do vụ việc đã kéo dài nhiều năm, cần có sự phối hợp, chỉ đạo của nhiều ngành nên rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Điển hình như vụ người phải THA là ông Vương Thanh Xuân ở thị trấn Mái Dầm phải giao 11.672m2 đất và cây trồng trên đất. Trong quá trình THA thì phải tổ chức công nhận đất đến lần thứ 3 mới thành công và 03 lần tổ chức cưỡng chế nhưng phải hoãn vì nhiều lý do. Phải tạm giữ hình sự 07 người, khởi tố 04 người.
       - Việc bán đấu giá tài sản đã kê biên gặp khó khăn khi không có khách hàng tham gia đấu giá, trả giá tài sản dẫn đến việc thi hành án kéo dài có nhiều vụ việc thậm chí đã giảm giá tới lần thứ 23, 24...
Tình trạng “vỡ hụi” trên địa bàn tiếp tục xảy ra. Do đó, các cơ quan Thi hành án dân sự phải thụ lý nhiều vụ việc, làm tăng số thụ lý mới và tăng lượng án tồn.
       Án khó thi hành đa phần là những án kê biên tài sản bán đấu giá sau khi giảm giá nhiều lần nhưng không có người đăng ký mua và người được THA cũng không đồng ý nhận tài sản để trừ nợ (chiếm 138 việc với số tiền là 6 tỷ 600 triệu 106 ngàn đồng); án tài sản thế chấp ngân hàng nhưng khi kê biên có người khác tranh chấp, đang được tòa án thụ lý để giải quyết (03 việc với số tiền là 1 tỷ 730 triệu 329 ngàn đồng); Án cưỡng chế kê biên nhưng hộ giáp ranh không ký giáp ranh vào sơ đồ thửa đất (04 việc với số tiền là 4 tỷ 500 triệu 977 ngàn đồng). Điển hình là vụ Nguyễn Thị Luận, Huỳnh Văn Hai, xã Phú Tân, phải thi hành tổng số tiền là 554.496.000 đồng (tương đương 94 quyết định thi hành án). Tháng 7/2010 kê biên hơn 5 ngàn mét vuông đất, 01 căn nhà cấp IV, 02 lò than và toàn bộ cây trồng trên đất. Giảm giá đến lần thứ 24 còn 183.542.000 đồng, ngày 08/9/2017 bán được 312.000.000 đồng, khi giao tài sản phải trục xuất người và di chuyển tài sản, hộ này gồm 05 người.
     3. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót
     3.1. Chủ quan
       Ngay từ đầu năm công tác xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về tổ chức thi hành án dân sự còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành nhất là việc giải quyết các vụ án tín dụng, ngân hàng chưa thật sự quyết liệt dẫn đến tiến độ công việc có phần chậm, tỷ lệ thi hành án chưa cao.
       - Việc tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với những việc có điều kiện thi hành án nhưng đương sự không chấp hành thực hiện còn chậm; Công tác giáo dục, thuyết phục trong thi hành án còn nhiều hạn chế. Chấp hành viên giải quyết án thiếu quyết liệt trong công tác, chưa có kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức thi hành của mình ngay khi được phân công, còn trông chờ lãnh đạo.
       - Công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan chưa được thường xuyên, hiệu quả chưa cao; có lúc, có nơi chưa thực sự quan tâm, chú trọng hỗ trợ tạo điều kiện cho công tác thi hành án dân sự nên công tác này thời gian qua còn gặp khó khăn, trở ngại. Kết quả thi hành án ở một số địa bàn chưa được cao, việc thi hành án còn kéo dài.
     3.2. Khách quan
       - Số việc và tiền thụ lý ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước, năm 2017 tăng 174 việc (11,9%)  về tiền tăng 9 tỷ 124 triệu 724 đồng (5,88%) trong đó các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng tăng cả về số vụ việc và giá trị, số lượng các vụ việc tranh chấp, hình sự có chiều hướng gia tăng trong khi các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thi hành án bị cắt giảm.
       - Nhiều vụ việc qua xác minh thể hiện đương sự không có điều kiện thi hành án, có trường hợp đi khỏi địa phương không xác định được nơi cư trú mới hoặc tuy họ có tài sản nhưng không đủ để đảm bảo thi hành và chưa đủ điều kiện để được đưa ra xem xét miễn, giảm thi hành án vẫn chưa có hướng xử lý.
Thời gian qua, Chi cục thi hành án đã kê biên, bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất nhiều vụ việc đã được thông báo bán đấu giá nhiều lần và kéo dài nhiều năm nhưng  rất ít khách hàng đăng ký mua nên đã ảnh hưởng đến kết quả thi hành án chung của đơn vị.
       Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị  phục vụ công tác còn thiếu, trụ sở làm việc phải thuê mướn, quá chật hẹp chưa đáp ứng được thực tiễn nhu cầu công tác; số lượng công chức mỏng, đa số công chức của đơn vị còn trẻ, tuy cũng có thế mạnh là sức khỏe, nhiệt tình với công việc, xong lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, tỉ lệ Chấp hành viên của Chi cục trong năm nghiệp vụ 2017 chỉ có 04/9 biên chế, trong đó có 01 đồng chí là Chi cục trưởng (được điều động về từ cuối tháng 7/2017) và 01 đồng chí là phó Chi cục trưởng (bình quân 01 chấp hành viên phải tổ chức thi hành trên 400 việc/01 năm mà chỉ có 01 thư ký giúp việc) nên cũng gây không ít khó khăn cho công tác thi hành án của đơn vị.
       Trong khi đó, các vụ việc phải thi hành án không giảm mà ngày càng tăng, dẫn đến số lượng vụ việc mới phải thụ lý tăng cả về số vụ việc, số tiền và giá trị tài sản. Bên cạnh đó, 04 tháng cuối năm thụ lý mới về việc, về tiền đều tăng cao: 332 việc với số tiền 13 tỷ 974 triệu 044 ngàn đồng. Trong đó, riêng tháng 6, tháng 7 (tháng 9, tháng 10 nghiệp vụ) năm 2017, thụ lý 246 việc với số tiền 12 tỷ 180 triệu 076 ngàn đồng.
     4. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2018
     4.1. Phương hướng, nhiệm vụ
       Dự báo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2018 tiếp tục gặp nhiều khó khăn; để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được ngành, địa phương giao. Chi cục THADS huyện Châu Thành đặt ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
       - Nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
       - Tổ chức thực hiện dứt điểm các vụ án phức tạp, tồn đọng kéo dài, phấn đấu thi hành đạt các chỉ tiêu về thi hành án, hạn chế thấp nhất những sai sót, khắc phục căn bản vi phạm, từng bước nâng cao hiệu quả chất lượng công tác của đơn vị;cẩn trọng, tập trung trong công việc...
       - Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Cục, Ban chỉ đạo THADS huyện cách thức, biện pháp chỉ đạo, điều hành công tác THADS trên địa bàn huyện phù hợp, có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; không để xảy ra điểm nóng, vụ việc phức tạp về thi hành án.
       - Phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, không để đơn thư vượt cấp, kéo dài; phân loại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ lĩnh vực thi hành án.
       - Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng cơ quan, chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh. Kết thúc năm 100% CBCC, người lao động của Chi cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cán bộ yếu kém, vi phạm.
     4.2. Giải pháp chủ yếu
       - Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, của Huyện ủy-UBND huyện trong công tác tổ chức thi hành án; kịp thời báo cáo, đề xuất các biện pháp, cách thức tổ chức thi hành án phù hợp.
       - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, người lao động của đơn vị nhất là việc nhận thức và tổ chức thực hiện đúng; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.
       - Công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị; phát huy quyền làm chủ của CBCC, người lao động; tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo Chi cục, chấp hành viên.
       - Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS huyện trong công tác tổ chức thi hành án; sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, các xã, thị trấn tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt công tác thi hành án trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nhất là Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong việc giải quyết cơ bản những vụ việc thi hành án kéo dài, những trường hợp bản án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành. Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Công an huyện, xã thị trấn trong việc lập kế hoạch và tổ chức cưỡng chế thi hành án những vụ việc khó khăn, phức tạp...
       - Củng cố, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng nhau khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       - Nâng cao khả năng dự báo tình hình, tổ chức đánh giá, đề ra những biện pháp, giải pháp chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động, quán triệt cho công chức ý nghĩa tầm quan trọng của việc phải hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.
     5. Đề xuất, kiến nghị
       * Đến Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS:
       - Thúc đẩy việc triển khai xây dựng trụ sở cho Chi cục THADS huyện.
       * Đối với Cục Thi hành án:
       - Xem xét tăng cường cho đơn vị trong công tác nhân sự trực tiếp giải quyết án như: bổ sung cấp phó; điều chỉnh số lượng biên chế hoặc điều động, biệt phái công chức...
       * Đối với cấp ủy, Ủy ban Nhân dân – Ban chỉ đạo THADS huyện:
       - Tiếp tục quan tâm trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng cho lực lượng công chức trong ngành thi hành án dân sự; trong lãnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án, vụ việc khiếu nại, tố cáo khó khăn, phức tạp và ảnh hưởng đến tình hình án ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
CHI CỤC THADS HUYỆN CHÂU THÀNH

Các tin đã đưa ngày: