Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị thủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

29/01/2021

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị thủy tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Được sự thống nhất của thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện.

Sáng ngày 27/01/2021, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tổ chức Hội triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, chủ tọa Hội nghị; đồng chí Lê Thị Cẩm Tú, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang; về phía Chi cục có đồng chí Trương Hùng Cường Chi cục trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện cùng tất cả các Chấp hành viên, thẩm tra viên đơn vị cùng tham dự.
Trong năm 2020, Chi Cục THADS huyện Vị Thủy nhận được sự chỉ đạo quyết liệt toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác của Cục THADS tỉnh Hậu Giang; sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy nhất là đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện nên kết quả công tác THADS năm 2020 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó góp phần bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Để đánh giá khách quan kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và đề ra giải pháp tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021. Đồng chí Lê Chí Cường phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vị Thủy báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi công tác thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
 

Kết quả năm 2020:  Về việc: số thi hành xong là 667 việc, đạt tỷ lệ 82,75% (tăng 8,67%) so với năm 2019 vượt 2,75% so với chỉ tiêu Tổng Cục giao năm 2020 (80%). Về tiền: số thi hành xong là 24 tỷ 878 triệu 674 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 64,13%, (tăng 29,87%), so với năm 2019 vượt 26,13% so chỉ tiêu Tổng Cục giao năm 2020 (38%).

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2020 đó là sự nỗ lực phấn đấu ra sức thi đua lập thành tích của tập thể, các cá nhân Chi cục đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện thắng lợi các chi tiêu nhiệm vụ được giao thông qua các phong trào thi đua thiết thực trong năm đơn vị được Bộ tư pháp công nhận Tập thể lao động xuất sắc và Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen 06 cá nhân có hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang phát biểu kết quả công tác năm 2020 biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của Chi cục THADS huyện Vị Thủy trong năm 2020. Năm 2021 dự báo tình hình sẽ khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, áp lực chỉ tiêu về việc và về tiền tăng (82% về việc 41% về tiền) vì thế Lãnh đạo Chi cục phải có sự chỉ đạo quyết liệt tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, tích cực xác minh, phân loại chính xác điều kiện thi hành án để có biện pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Chú trọng giải quyết và đề ra các giải pháp xử lý những vụ việc có tài sản kê biên, án tín dụng Ngân hàng, các vụ việc có giá trị lớn, khắc phục khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế đã được chỉ ra.

Tập trung công tác tuyên truyền, tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, chủ động tích cực trong việc tham mưu, đề xuất trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác giải quyết án góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2021.

Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2020 đồng chí Nguyễn Văn Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, chủ tọa Hội nghị chỉ đạo lãnh đạo Chi cục nghiêm túc tiếp thu ý các kiến bổ sung vào Kế hoạch công tác năm 2021.

Đồng thời ghi nhận kết quả đạt được của tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy trong năm 2020 được đánh giá tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021 đề nghị Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất lượng tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án được giao trong năm 2021.

- Tích cực xác minh, phân loại chính xác điều kiện thi hành án để có biện pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, trong đó chú trọng triển khai nghiêm túc, đầy đủ cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại đơn vị.
- Tổ chức tốt công tác tiếp công dân; chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh điểm nóng về thi hành án.
- Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, chủ động tích cực trong việc tham mưu, đề xuất trong công tác thi hành án dân sự.
- Chú trọng giải quyết và đề ra các giải pháp xử lý những vụ việc có tài sản kê biên, bán đấu giá nhưng chưa bán được như án tín dụng Ngân hàng.
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án, xử lý dứt điểm những vụ việc khó khăn, phức tạp trên địa bàn.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua các chương trình ngắn, dài hạn.

Qua phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện đồng chí Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tiếp thu ý kiến với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, trân trọng tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo. Chi cục THADS huyện Vị Thủy sẽ bổ sung vào kế hoạch công tác năm 2021 và triển khai cụ thể, có hiệu quả. Trên cơ sở chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo sẽ giúp Chi cục và từng công chức, người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tâm với nghề, với Ngành, với địa phương, với cam kết sẽ “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, tích cực, chất lượng, hiệu quả”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, xứng đáng với truyền thống của Ngành, niềm tin và sự quan tâm của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện.

Đồng thời đơn vị cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, các phòng thuộc Cục; Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND-UBND huyện và sự phối hợp, chia sẻ của các cơ quan hữu quan trong hoạt động của THADS huyện Vị Thủy góp phần giúp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Ngọc Hân
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy

Các tin đã đưa ngày: