Sign In

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

28/04/2022

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
Sáng ngày 27/4/2022 Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự và tình hình hoạt động của Ban chi dạo thi hành án 06 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Đỗ Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy – Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án; ông Trần Nghĩa Hiệp – Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy – Phó trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án; cùng với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án và sự tham gia của Đài truyền thanh thành phố Ngã Bảy đến dự và đưa tin.
Tại cuộc họp, các thành viên tham dự được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự và tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án 06 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc dịch bệnh, tác động toàn diện tới kinh tế, đời sống của nhân dân tại địa phương, hậu quả dẫn đến người dân, doanh nghiệp không có điều kiện thi hành án, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án. Về công tác phối hợp, nhìn chung thời gian qua công tác này được quan tâm thường xuyên và thực hiện tốt, tuy nhiên cũng còn một vài đơn vị trong công tác phối hợp còn chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện trình tự, thủ tục của cơ quan Thi hành án.

Về kết quả thi hành án dân sự: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành hữu quan tại địa phương, cùng với sự cố gắng, khắc phục khó khăn, sự quyết tâm của tập thể tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để cơ bản duy trì kết quả tổ chức thi hành án so với cùng kỳ, cụ thể 06 tháng đầu năm 2022 đã giải quyết xong 221 việc, đạt tỷ lệ 53,38/82%; số tiền thi hành xong 3.933.990.000đ đạt tỷ lệ 16,21/41%.

Tại cuộc họp, thành viên tham dự cuộc họp đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến về kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong 06 tháng đầu năm 2022, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, đặc biệt công tác phối hợp và trong thời gian tới, cố gắng phấn đấu 06 tháng cuối năm 2022 đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2022 mà Chi cục đã đề ra.

Kết luận cuộc họp, ông Đỗ Hoàng Nam - Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy - Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án yêu cầu toàn thể công chức, người lao động tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy thực hiện nghiêm trách nhiệm, phát huy tối đa nội lực, sự quyết tâm, thống nhất đoàn kết một lòng, tập trung sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vu được giao; tập trung xử lý các án tồn đọng, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng để đảm bảo công tác thu hồi nợ xấu. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và các cơ quan hữu quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác phối hợp và thường xuyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, đặc biệt phải quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
 
Mỹ Hạnh, Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: