Sign In

Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy

11/05/2022

Viện Kiểm Sát nhân dân thành phố Ngã Bảy trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) nhằm đảm bảo công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
Ngày 09 tháng 5 năm 2022 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự số 01/QĐ-VKS ngày 25 tháng 4 năm 2022 với nội dung kiểm sát đối với: Án chưa có điều kiện thi hành, án theo dõi riêng; việc thực hiện tiêu hủy vật chứng, tịch thu tài sản sung công quỹ Nhà nước theo quyết định của Tòa án.

Tiếp Đoàn kiểm sát, thay mặt lãnh đạo đơn vị ông Trương Hoàng Vũ - Phó Chi cục trưởng thông qua báo cáo số liệu phục vụ công tác trực tiếp kiểm sát.

Trong kỳ kiểm tra án chưa có điều kiện thi hành là 160 việc tương đương với số tiền 34.282.874.000đ (Ba mươi bốn tỷ hai trăm tám mươi hai triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn đồng). Trong đó, số việc theo dõi riêng 90 việc tương đương với số tiền 13.358.028.000đ (Mười ba tỷ ba trăm năm mươi tám triệu không trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Trong kỳ kiểm tra án liên quan đến tiêu hủy vật chứng, sung công quỹ nhà nước là 15 việc, với số tiền là 9.976.000đ (Chín triệu chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng), với số lượng tang vật 9.976 tang vật.

Viện Kiểm sát tiến hành kiểm sát việc thực hiện trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án, việc phân công trách nhiệm cho Chấp hành viên tổ chức, thực hiện bản án của Tòa án, quyết định của Cơ quan thi hành án; việc phân loại án có điều kiện, chưa có điều kiện; việc định kỳ xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên được phân công thụ lý hồ sơ đối với những vụ việc đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; việc xác định về điều kiện thi hành án (có điều kiện, chưa có điều kiện) theo đúng quy định tại Điều 44 Luật THADS. Kiểm sát hồ sơ, thủ tục tiêu hủy vật chứng, tịch thu sung công quỹ Nhà nước trong các bản án hình sự của Tòa án theo quy định tại Điều 124, 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến 30/4/2022, thời gian kiểm sát từ ngày 09 - 13/5/2022.
                                                           Mỹ Hạnh, Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: