Sign In

“Công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

21/08/2019

“Công chức, người lao động Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025
Ngày 20/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.
Với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm năng động, minh bạch và hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ảnh Phó Cục trưởng – Lê Thị Cẩm Tú phát biểu
 trong buổi tập huấn nghiệp vụ năm 2019 về văn hóa công sở
 
Yêu cầu đặt ra Phong trào thi đua phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thường xuyên, liên tục, thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày của công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trên mọi lĩnh vực công tác, trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/20/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; nội dung hình thức phải phong phú, thiết thực với tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tư pháp, Hệ thống Thi hành dân sự và điều kiện thực tiễn của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong toàn Hệ thống. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong chỉ đạo và triển khai hưởng ứng phong trào thi đua. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng.
Một là nội dung thi đua
Đối với tập thể: Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Hậu Giang “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin  trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hóa công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ công chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đối với cá nhân: Công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án trong tỉnh Hậu Giang “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung: thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Hai là tiến độ thực hiện
Năm 2019 ban hành kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trong
Năm 2020  ban hành các tiêu chí thi đua về xây dựng, ban hành các chính sách, quy định nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở, tạo nền tảng chính sách, quy định cho thực hiện các tiêu chí khác.
Năm 2022 tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
Năm 2025:  Tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI và dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự.
Hữu Huy
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: