Sign In

CÔNG KHAI PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIẾN CHẾ

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Quyết định tạm giao biên chế công chức năm 2022 đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang XEM
2 Quyết định tạm giao biên chế công chức năm 2022 cho các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố XEM
3 Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang XEM
4 Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 cho các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố XEM

 

Các tin đã đưa ngày: