Sign In

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA, RÀ SOÁT

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Báo cáo tự kiểm tra hồ sơ trong công tác tổ chức cán bộ XEM
2 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 XEM

Các tin đã đưa ngày: