Sign In

CÔNG KHAI THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HÀNG NĂM

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Thông báo kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 Thông báo: XEM 
Kết quả 1: XEM
Kết quả 2: XEM
Kết quả 3: XEM
Kết quả 4: XEM
Danh sách trúng tuyển: XEM
2 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021 Thông báo: XEM 
Kết quả miền Bắc: XEM
Kết quả miền Nam: XEM
Mẫu đơn đăng ký về đơn vị khác trong tỉnh: XEM
3 Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021 Thông báo: XEM 
Kết quả miền Bắc: XEM
Kết quả miền Nam: XEM
Mẫu đơn phúc khảo: XEM
4 Thông báo số 200/TB-CTHADS ngày 09/12/2021 tuyển dụng công chức Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang XEM

Các tin đã đưa ngày: