Sign In

CÔNG KHAI THÔNG TIN LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG

12/01/2022

STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
1 Quyết định điều động công chức (ông Lâm Quang Linh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Long Mỹ) XEM
2 Quyết định về việc điều động công chức (Bà Đinh Thị Thu Trang, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Long Mỹ) XEM
3 Quyết định về việc điều động công chức (Ông Sơn Minh Hải, Thư ký thi hành án, Phòng Kiểm tra GQKNTC Cục THADS tỉnh) XEM
4 Quyết định về việc điều động công chức (Bà Giang Thị Kiều Trang, Kê toán viên, Văn phòng Cục THADS tỉnh) XEM
5 Quyết định về việc điều động công chức (Bà Trần Thị Cẩm Thy, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy) XEM
6 Quyết định về việc điều động công chức (Bà Nguyễn Ngọc Kiếm Anh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục THADS huyện Châu Thành) XEM

Các tin đã đưa ngày: