Sign In

Thi hành án thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức và người lao động 06 tháng đầu năm 2021

17/06/2021

Thi hành án thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị  công chức và người lao động 06 tháng đầu năm 2021
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị công chức và người lao động 06 tháng đầu năm 2021.
Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thùy Trang – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Vị Thanh, đồng chí Trần Thanh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh và cùng hơn 16 công chức và người lao động đơn vị tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Lý Hoàng Bảo – Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 06 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, cũng như kết quả thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm.

Trong chương trình Hội nghị công chức và người lao động của đơn vị được nghe báo cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách trong 06 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kinh phí sử dụng cho các hoạt động trong 06 tháng cuối năm 2021.

Trên cơ sở các báo cáo tại Hội nghị toàn thể công chức và người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp. Đặc biệt tại Hội nghị nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công chức và người lao động tiến hành thảo luận đối với Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm điều chỉnh, bổ sung để áp dụng phù hợp hơn trong 06 tháng cuối năm 2021.

Sau đó, Hội nghị đi đến thống nhất nhiều nội dung theo chương trình và tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nghị quyết Hội nghị 06 tháng cuối năm 2021. Cuối cùng đồng chí Trần Thanh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị phát biểu kết luận và kết thúc Hội nghị.

Qua kết quả Hội nghị công chức công chức và người lao động cơ quan phấn khởi và có nhiều đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
Gia Vĩ
Chi cục THADS TP Vị Thanh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: