Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHỤNG HIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

13/01/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHỤNG HIỆP NHIỆM KỲ 2023-2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Trong không khí những ngày đầu năm mới, cùng với giai cấp công nhân và những người lao động trên địa bàn huyện đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương.
Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-LĐLĐ ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Ngày 05/01/2023, Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự huyện, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự có mặt của 13/13 công chức và người lao động Chi cục tham dự.

Tại Đại Hội, Đồng chí Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ công đoàn, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 - 2028. Đồng thời tại Đại hội đã biểu dương 05 công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 03 đồng chí để thực hiện các nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ mới, BCH khóa mới sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, công chức và người lao động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới cho công chức, người lao động tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đưa Nghị quyết Đại hội sớm vào chương trình hoạt động, tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
 

Hoạt động công đoàn không thể tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ. Nhằm giúp cho Công đoàn huyện hoạt động đạt được nhiều thắng lợi trong nhiệm 2023 - 2028, tại Đại hội đồng chí Dương Thành Thái - Bí thư Chi bộ đánh giá cao kết quả mà BCH công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được. Công đoàn với những cố gắng, nỗ lực của BCH, công đoàn viên và người lao động, đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của Liên đoàn lao động huyện, Chi bộ, sự phối hợp ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đã tạo thành công bước đầu cho Đại hội. Đại hội được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành công tốt đẹp, BCH nhiệm kỳ mới cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, Cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương: phát triển phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn.

Thứ hai, Thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Thứ ba, Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Thứ tư, Phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Thứ năm, Quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Ngọc Yến

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: