Sign In

Đại hội chi bộ Cục Thi hành án dân sự Lào Cai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

21/05/2020

Đại hội chi bộ Cục THADS Lào Cai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể từ 8h00 đến 16h30 ngày 08 tháng 5 năm 2020 với sự tham dự của các đồng chí đại biểu đại diện cho Đảng ủy khối Các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và 18 đồng chí đảng viên Chi bộ.
Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thông qua báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ và báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ IV. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Chi bộ đã cụ thể hóa các Chương trình, Nghị quyết của Đảng gắn liền với chức năng, nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV đề ra. Đặc biệt, Chi bộ thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Chi uỷ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, công tác tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được Chi bộ quan tâm kịp thời, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 03 đảng viên mới. Triển khai Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII), Chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và theo dõi diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên ở Chi bộ cơ quan và nơi cư trú. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác nghiệp vụ THADS, đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 03/6/2016 về việc tiếp tục tăng cường công tác THADS; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 về việc tăng cường công tác THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn. Kết quả THADS 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch được giao. Đại hội cũng đã thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau: i) Hoàn thành các chỉ tiêu THADS do Tổng cục, Bộ Tư pháp giao. ii) Phấn đấu 100% đảng viên Chi bộ được trực tiếp học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. iii) Phấn đấu hàng năm Chi bộ xếp loại TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 100% đảng viên trong Chi bộ xếp loại HHTNV trở lên. Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; iv) Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 2 đảng viên trở lên. v) Hàng năm 100% gia đình đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. vi) Kiểm tra, giám sát 15% các đảng viên/năm theo quy định. vii) Các tổ chức đoàn thể phấn đấu hàng năm đều đạt tổ chức trong sạch vững mạnh. Các đoàn viên, hội viên đều đạt HHTNV trở lên. viii) Giúp xã được giao xây dựng nông thôn mới phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025.
 
đồng chí Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức 
Đảng ủy khối Các cơ quan - Doanh nghiệp phát biểu tại Đại hội
 
Thay mặt Đảng ủy khối Các cơ quan - Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của Chi bộ cho Đại hội, đánh giá cao các Văn kiện trình Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Quý đề nghị Chi bộ cần phát huy kết quả đạt được và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt Chi bộ, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đảng viên, đặc biệt tập trung những vấn đề cốt lõi trong Nghị quyết của Đảng để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác chuyên môn, tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Chi bộ Cục THADS ngày càng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Ban Chấp hành Chi bộ Cục THADS tỉnh Nhiệm kỳ 2020- 2025 chụp ảnh lưu niệm
với đồng chí Nguyễn Quốc Lâm nguyên Phó Bí thư Chi bộ Cục THADS tỉnh
nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Cục THADS Lào Cai lần thứ IV đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 5 đồng chí Lê Anh Tuấn (Bí thư ), đồng chí Nguyễn Huy Đàm (Phó Bí thư), các đồng chí ủy viên Nguyễn Thị Tuyết, Tạ Thị Lan Anh, Vũ Ngọc Phương./.
                                                          VĂN PHÒNG CỤC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: