Sign In

Tân Trụ: Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (02/12/2022)

Sáng ngày 01/12/2022 Ban chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) huyện Tân Trụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2022.

Vĩnh Hưng: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (29/11/2022)

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm, được sự thống nhất của UBND huyện Vĩnh Hưng, ngày 25/11/2022 Ban  Chỉ đạo THADS huyện Vĩnh Hưng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS, theo dõi án hành chính năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tân An: Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 (25/11/2022)

Vào ngày 25/11/2022, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Tân An đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cao điểm thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. 

Đức Hòa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (24/11/2022)

Ngày 22/11/2022, huyện Đức Hòa Tổng kết đợt cao điểm thi hành án dân sự và tổng kết công tác THADS, thi hành án hành chính năm 2022.

Bến Lức: Tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án (23/11/2022)

Ngày 15/11/2022, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Bến Lức tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Ngọc Hồng.

Thạnh Hóa: Tổng kết công tác Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (23/11/2022)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sụ tỉnh Long An, ngày 15/11/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa đã tham mưu Trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023. 

Thủ Thừa: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (16/11/2022)

Chiều ngày 14/11/2022, được sự thống nhất của Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa, Chi cục THADS huyện tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác THADS và đợt vận động THADS năm 2022, triển khai công tác THADS năm 2023.

Tân Hưng: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (07/11/2022)

Chiều ngày 04/11/2022, UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 do ông Huỳnh Thanh Hiền –  Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ THADS  làm chủ trì.

Châu Thành: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (07/11/2022)

​Vào ngày 04 tháng 11 năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. 
Các tin đã đưa ngày: