Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế về thi hành án dân sự lần thứ Nhất tại Liên bang Nga

Như bài viết “Tìm hiểu về lịch sử của Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế thường niên của Liên bang Nga về thi hành án dân sự” đã giới thiệu, Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế về thi hành án dân sự lần thứ Nhất do cơ quan thi hành án liên bang của Liên bang Nga tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010. Chủ đề Hội nghị được lựa chọn là “ Cưỡng chế thi hành các bản án của Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác. Quyền hạn của các Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án”.

Một số nét cơ bản về thi hành án dân sự, hành chính tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, việc thi hành án dân sự và kinh tế do các đơn vị thi hành án của toà án tiến hành. Toà án cũng chịu trách nhiệm cưỡng chế thi hành các phán quyết trọng tài. Tuy nhiên, tỷ lệ cưỡng chế thi hành các bản án và phán quyết trọng tài hiện còn thấp và đây được coi là một khó khăn mà các tòa án nhân dân hiện đang gặp phải. Trong các vụ án dân sự, tỷ lệ tự nguyện thi hành các bản án và phán quyết trọng tài của toà án rất thấp. Vì vậy, bộ phận thi hành án của toà án cần phải tiến hành thủ tục cưỡng chế thi hành. Một số ước tính cho biết tỷ lệ các vụ án không được thi hành khá cao, đến 50%, trong khi một số nguồn khác còn đưa ra con số cao hơn. Ngoài việc án có thể không được thi hành thì còn có vấn đề chậm thi hành hay chỉ thi hành được một phần giá trị phải thi hành án. Một trong những nội dung chính của chương trình cải cách tư pháp 5 năm là nâng cao năng lực của toà án nhân dân trong việc thi hành bản án. Chương trình cải cách đầu tiên đã được bắt đầu thực hiện từ năm 1999. Một trong những nỗ lực của Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) trong việc tăng cường công tác thi hành án là việc ban hành các văn bản đặc biệt về thi hành án. Văn bản mới nhất là Luật tố tụng dân sự (TTDS) sửa đổi năm 2007 và văn bản của TANDTC Giải thích một số quy định trong việc áp dụng thủ tục thi hành án theo Luật TTDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2008.

Tìm hiểu về lịch sử của Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế thường niên của Liên bang Nga về thi hành án dân sự

Hội nghị khoa học và thực tiễn quốc tế thường niên về thi hành án dân sự tại Liên bang Nga là Hội nghị được Cơ quan thi hành án liên bang của Liên bang Nga phối hợp với chính quyền các nước cộng hòa thuộc liên bang và các Trường Đại học lớn tổ chức hàng năm. Trên cơ sở tham vấn ý kiến cũng như nghiên cứu kỹ lưỡng, mỗi năm, Hội nghị đưa ra và tập trung vào một chủ đề duy nhất, liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quy trình tổ chức thi hành án dân sự để các nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn của các quốc gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau. 

Cưỡng chế thi hành và cưỡng chế đấu giá bất động sản tại Nhật Bản

Ngày 08/11/1979, Tòa án tối cao Nhật Bản đã ban hành bản Quy tắc thi hành án (sửa đổi lần sau cùng năm 2012). Đây là một văn bản với nhiều nội dung quan trọng bổ sung cho Luật thi hành dân sự Nhật Bản.

Một số quy định chung về thi hành dân sự tại Nhật Bản

Theo Luật Thi hành dân sự số 4 ngày 30/03/1979, tại Nhật Bản, việc cưỡng chế thi hành, bán đấu giá để thực hiện quyền bảo đảm và bán đấu giá để quy đổi thành tiền theo quy định tại Luật Dân sự, Luật Thương mại và pháp luật khác cũng như hành vi công bố tài sản của trái vụ, thì ngoài việc tuân thủ theo quy định của pháp luật khác còn phải thực hiện theo quy định của Luật Thi hành dân sự.

Thi hành án ở Cộng hòa Hồi giáo Iran

Bài viết của ông ALIREZA MERATI, Giám đốc điều hành tổ chức kiểm soát thi hành án của Cộng hòa Hồi giáo Iran về thi hành án, xin được thông tin giới thiệu để bạn đọc tham khảo:

Bán đấu giá để thực hiện quyền bảo đảm và thủ tục công khai tài sản tại Nhật Bản

Theo Luật thi hành dân sự Nhật Bản, thực hiện quyền bảo đảm nhằm vào bất động sản được tiến hành theo cách mà người cho vay chọn trong số các phương pháp sau: (1) Phương pháp bán đấu giá bất động sản bảo đảm (là việc thực hiện quyền bảo đảm bất động sản bằng cách bán đấu giá); (2) Phương pháp thi hành tịch thu lợi ích từ bất động sản bảo đảm (là việc thực hiện quyền bảo đảm bất động sản bằng cách lấy lợi ích phát sinh từ bất động sản để bù vào tiền trả nợ cho trái quyền được bảo đảm).

Thủ tục xét xử đơn giản ở Nhật Bản để thi hành án

Theo ông Murakami Keiichi, để giải quyết vấn đề là việc xét xử theo thủ tục tố tụng thông thường thiếu tính cơ động, nhanh chóng và kinh tế, không nâng được kết quả giải quyết tranh chấp cho nên cần phải hoàn thiện các thủ tục xét xử một cách đa dạng để các bên đương sự có được nhiều lựa chọn trên cơ sở lưu ý đến tính chất vụ án.

Cưỡng chế thi hành đối với trái quyền và quyền tài sản khác tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, theo quy định tại Luật thi hành dân sự, cưỡng chế thi hành đối với trái quyền nhằm mục đích thanh toán tiền hoặc bàn giao tàu thuyền hoặc động sản (trừ trái quyền có giấy tờ có giá được phát hành nhằm thi hành động sản), sẽ bắt đầu được thực hiện bằng lệnh kê biên của Tòa Thi hành án.

Tìm hiểu về nghiệp vụ Chấp hành viên Nhật Bản

Theo Luật Chấp hành viên (Luật số 111 ngày 01 tháng 7 năm 1966, lần sửa đổi mới nhất: Luật số 18 ngày 31 tháng 3 năm 2007), tại Nhật Bản, nghiệp vụ của Chấp hành viên được quy định bởi luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành dân sự, Luật Bảo đảm dân sự, Chấp hành viên và các luật liên quan khác. Chấp hành viên đảm nhận các nghiệp vụ tại Tòa án liên quan đến công việc bảo quản, quản lý, quy đổi giá trị...của các tài sản cấu thành thủ tục thực hành cũng như đảm bảo quyền lợi theo quy trình thi hành dân sự quy định bởi Luật thi hành dân sự, bảo đảm thi hành án quy định bởi luật Bảo đảm dân sự và các luật liên quan khác.