Điểm tin báo chí về THADS tháng 6 năm 2022

07/07/2022


Ngày 01/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án hành chính: Tập trung hoàn thiện hơn nữa thể chế: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-hanh-chinh-tap-trung-hoan-thien-hon-nua-the-che-post449221.html

Ngày 01/06/2022, Báo lao động 
có đưa tin, bài: Thái Bình: Cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết: https://laodong.vn/phap-luat/thai-binh-cuong-che-ke-bien-tai-san-cua-cong-ty-tnhh-lam-quyet-1051371.ldo

Ngày 01/06/2022, Báo công luận 
có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự TP Bắc Ninh ra văn bản trái quy định pháp luật!: https://congluan.vn/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-bac-ninh-ra-van-ban-trai-quy-dinh-phap-luat-post197364.html

Ngày 01/06/2022, Báo Viettime 
có đưa tin, bài: Đà Nẵng: Nhếch nhác chuyện giải toả, thi hành án ở sân vận động Chi Lăng: https://viettimes.vn/da-nang-nhech-nhac-chuyen-giai-toa-thi-hanh-an-o-san-van-dong-chi-lang-post157285.html

Ngày 01/06/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Thái Bình: Cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết: https://laodong.vn/phap-luat/thai-binh-cuong-che-ke-bien-tai-san-cua-cong-ty-tnhh-lam-quyet-1051371.ldo

Ngày 03/06/2022, Báo Tuyên Quang 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật: https://baotuyenquang.com.vn/phap-luat/tin-tuc!!!/cuc-thi-hanh-an-dan-su-day-manh-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-158771.html

Ngày 03/06/2022, Báo Nam Định 
có đưa tin, bài: Đổi mới, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự: http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5086/202206/doi-moi-nang-cao-hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-2551153/

Ngày 03/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Phú Thọ tổng kết quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-phu-tho-tong-ket-quy-che-phoi-hop-voi-ngan-hang-nha-nuoc-post449438.html

Ngày 03/06/2022, Báo mới 
có đưa tin, bài: Đẩy nhanh tiến độ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong Thi hành án dân sự: https://baomoi.com/day-nhanh-tien-do-de-an-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-thi-hanh-an-dan-su/c/42784612.epi

Ngày 03/06/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại huyện Đại Từ: http://soytethainguyen.gov.vn/tin-an-toan-ve-sinh-thuc-pham/-/asset_publisher/XQT17zvLF0Iw/content/giam-sat-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-huyen-ai-tu/20181

Ngày 06/06/2022, Ban Nội chính tỉnh Phú Yên 
có đưa tin, bài: VKSND thị xã Sông Cầu trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự: http://noichinhphuyen.vn/noi-chinh-cai-cach-tu-phap/vksnd-thi-xa-song-cau-truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-1092.html

Ngày 07/06/2022, vtv.vn 
có đưa tin, bài: Vụ án tranh chấp lối đi tại Vĩnh Long: Cần nghiêm chỉnh thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật: https://vtv.vn/phap-luat/vu-an-tranh-chap-loi-di-tai-vinh-long-can-nghiem-chinh-thi-hanh-ban-an-da-co-hieu-luc-phap-luat-20220606215358208.htm

Ngày 07/06/2022, Báo Thanh tra 
có đưa tin, bài: Thi hành án kiểu “nửa vời”: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/thi-hanh-an-kieu-nua-voi-197937.html

Ngày 07/06/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin, bài: Huyện Cao Phong: Nhiều giải pháp thi hành án dân sự hiệu quả: http://www.baohoabinh.com.vn/217/166747/Huyen-Cao-Ph111ng-Nhieu-giai-phap--thi-hanh-an-dan-su-hieu-qua.htm

Ngày 07/06/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Đã thi hành án xong nhiều năm, người dân vẫn “thắc mắc”: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/da-thi-hanh-an-xong-nhieu-nam-nguoi-dan-van-thac-mac-57337.html

Ngày 07/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Hà Nội: Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/ha-noi-tap-huan-chuyen-sau-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su-post450094.html

Ngày 08/06/2022, VKSND tỉnh Yên Bái 
có đưa tin, bài: VKS Văn Yên kiểm sát trực tiếp hoạt động Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp: https://vienkiemsatyenbai.gov.vn/vks-van-yen-kiem-sat-truc-tiep-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-cung-cap/

Ngày 08/06/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Trao quyết định bổ nhiệm 7 chấp hành viên trung cấp: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/trao-quyet-dinh-bo-nhiem-7-chap-hanh-vien-trung-cap-57518.html

Ngày 08/06/2022, Báo Bình Định 
có đưa tin, bài: Hoài Nhơn ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, xã phường: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=2&mabb=232528

Ngày 09/06/2022, Báo Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Làm rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/lam-ro-nhung-kho-khan-han-che-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-301975-101.html

Ngày 09/06/2022, Cổng TTĐT UBND tỉnh Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại TP. Thái Nguyên: https://thainguyen.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/giam-sat-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-tp-thai-nguyen/20181

Ngày 09/06/2022, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh 
có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy hàng giả, hàng nhái: https://bacninhtv.vn/tin-tuc-n14511/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tieu-huy-hang-gia-hang-nhai.html

Ngày 09/06/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Kiên quyết cưỡng chế đem đến sự tự nguyện thi hành: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/kien-quyet-cuong-che-dem-den-su-tu-nguyen-thi-hanh-57474.html

Ngày 09/06/2022, Báo Công luận 
có đưa tin, bài: Bắc Ninh: Thu hồi văn bản ban hành trái quy định pháp luật:  https://congluan.vn/bac-ninh-thu-hoi-van-ban-ban-hanh-trai-quy-dinh-phap-luat-post198420.html

Ngày 09/06/2022, Báo Sóc Trăng 
có đưa tin, bài: Trao quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp: https://soctrang.dcs.vn/Default.aspx?sname=tinhuy&sid=4&pageid=469&catid=54390&id=292152&catname=Trong-tinh&title=Trao-quyet-dinh-bo-nhiem-Chap-hanh-vien-trung-cap

Ngày 10/06/2022, Báo Hà Tĩnh 
có đưa tin, bài: Những "bông hồng thép" của ngành thi hành án dân sự Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/nhung-bong-hong-thep-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-ha-tinh/232913.htm

Ngày 10/06/2022, Báo pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Cục THADS Vĩnh Phúc trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên trung cấp: https://baophapluat.vn/cuc-thads-vinh-phuc-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chap-hanh-vien-trung-cap-post450497.html

Ngày 12/06/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Hạ màn "lùm xùm" Dự án khu nhà ở phố Wall: https://laodong.vn/bat-dong-san/ha-man-lum-xum-du-an-khu-nha-o-pho-wall-1055614.ldo

Ngày 13/05/2022, Báo cafef.vn 
có đưa tin, bài: Cán bộ thi hành án dân sự ở Hậu Giang bị tố lừa đảo: https://cafef.vn/can-bo-thi-hanh-an-dan-su-o-hau-giang-bi-to-lua-dao-20220613082610701.chn

Ngày 13/05/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin, bài: Cán bộ thi hành án dân sự ở Hậu Giang bị tố lừa đảo: https://tienphong.vn/can-bo-thi-hanh-an-dan-su-o-hau-giang-bi-to-lua-dao-post1445615.tpo

Ngày 13/06/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin, bài: Một chấp hành viên “biệt tăm” sau khi bị tố lừa đảo, tham ô: https://nld.com.vn/ban-doc/mot-chap-hanh-vien-biet-tam-sau-khi-bi-to-lua-dao-tham-o-20220613103709958.htm

Ngày 13/06/2022, Báo Đời sống pháp luật 
có đưa tin, bài: Hậu Giang: Cán bộ thi hành án dân sự bị tố lừa đảo: https://www.doisongphapluat.com/hau-giang-can-bo-thi-hanh-an-dan-su-bi-to-lua-dao-a540813.html

Ngày 13/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Cần đơn giản hoá thủ tục trả lại giấy tờ cho phạm nhân: https://baophapluat.vn/can-don-gian-hoa-thu-tuc-tra-lai-giay-to-cho-pham-nhan-post450719.html

Ngày 12/05/2022, Báo công an 
có đưa tin, bài: Cần gỡ bỏ "cấm vận" chủ đầu tư, đình chỉ thi hành án: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/can-go-bo-cam-van-chu-dau-tu-dinh-chi-thi-hanh-an_132464.html

Ngày 14/06/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Một số lãnh đạo chi cục thi hành án dân sự còn né tránh tiếp công dân: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/mot-so-lanh-dao-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-con-ne-tranh-tiep-cong-dan-198335.html

Ngày 10/06/2022, Báo hà tĩnh có đưa tin, bài: Những "bông hồng thép" của ngành thi hành án dân sự Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/nhung-bong-hong-thep-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su-ha-tinh/232913.htm

Ngày 12/06/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Hạ màn "lùm xùm" Dự án khu nhà ở phố Wall: https://laodong.vn/bat-dong-san/ha-man-lum-xum-du-an-khu-nha-o-pho-wall-1055614.ldo

Ngày 14/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: TP. Hồ Chí Minh: Giải bóng đá hướng tới Ngày truyền thống Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/tp-ho-chi-minh-giai-bong-da-huong-toi-ngay-truyen-thong-thi-hanh-an-dan-su-post450979.html

Ngày 14/06/2022, Báo Nông nghiệp 
có đưa tin, bài: Lào Cai: Chậm trễ thi hành hàng loạt bản án hành chính: https://nongnghiep.vn/lao-cai-cham-tre-thi-hanh-hang-loat-ban-an-hanh-chinh-d325258.html

Ngày 15/06/2022, Báo kinh tế sài gòn online 
có đưa tin, bài: Nghị quyết 42 và sự truân chuyên của quyền chủ nợ thể chế: https://thesaigontimes.vn/nghi-quyet-42-va-su-truan-chuyen-cua-quyen-chu-no/

Ngày 15/06/2022, Báo Dân việt 
có đưa tin, bài: Đắk Lắk: Cưỡng chế một trường hợp nhận khoán vườn cà phê rồi chiếm  dụng: https://danviet.vn/dak-lak-kien-quyet-cuong-che-thi-hanh-an-nghiem-tri-nhung-ca-nhan-co-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-20220615101123039.htm

Ngày 16/06/2022, Báo bảo vệ pháp luật 
có đưa tin, bài: VKSND quận Liên Chiểu công bố kết luận kiểm sát trực tiếp: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-quan-lien-chieu-cong-bo-ket-luan-kiem-sat-truc-tiep-124143.html

Ngày 16/06/2022, Báo pháp luật VN 
có đưa tin, bài: Bình Phước: Thi hành án huyện Hớn Quản gần 10 năm vẫn chưa thi hành được bản án: https://tvphapluat.vn/video/binh-phuoc-thi-hanh-an-huyen-hon-quan-gan-10-nam-van-chua-thi-hanh-duoc-ban-an-64254/

Ngày 16/06/2022, VKS Sơn La 
có đưa tin, bài: Chi đoàn Viện kiểm sát - Tòa án - Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn hưởng ứng Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022: https://vkssonla.gov.vn/index.php?module=tinhoatdong&act=view&id=1805&cat=40

Ngày 17/06/2022, Báo Quảng Trị 
có đưa tin, bài: Phản hồi thông tin bài báo “Tắc trách trong thi hành án khiến doanh nghiệp gặp khó khăn”: Chỉ đạo cơ quan thi hành án phải nghiêm túc rút kinh nghiệm: http://www.baoquangtri.vn/Ban-doc-phap-luat/modid/422/ItemID/168066?title=Phan-hoi-thong-tin-bai-bao-%E2%80%9CTac-trach-trong-thi-hanh-an-khien-doanh-nghiep-gap-kho-khan%E2%80%9D-Chi-dao-co-quan-thi-hanh-an-phai-nghiem-tuc-rut-kinh-nghiem

Ngày 17/06/2022, Cổng TTĐT thành phố Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 
có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố kê biên tài sản tại phường Trung Thành: https://phoyen.thainguyen.gov.vn/an-ninh-quoc-phong/-/asset_publisher/x2qR6wPFecJP/content/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-ke-bien-tai-san-tai-phuong-trung-thanh

Ngày 17/06/2022, Báo Vĩnh Phúc 
có đưa tin, bài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng: http://baovinhphuc.com.vn/phap-luat/78643/giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang.html

Ngày 19/06/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin, bài: Nhiều chỉ tiêu thi hành án dân sự vượt kế hoạch đề ra: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1034902/nhieu-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-vuot-ke-hoach-de-ra

Ngày 20/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự TP.HCM: Công bố các Quyết định về công tác cán bộ: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-hcm-cong-bo-cac-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-post451739.html

Ngày 20/06/2022, Báo mới 
có đưa tin, bài: TP.HCM: Tập trung nguồn lực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://baomoi.com/tp-hcm-tap-trung-nguon-luc-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te/c/42938666.epi

Ngày 21/06/2022, Báo Hòa Bình 
có đưa tin, bài: Cục thi hành án dân sự tỉnh tiêu hủy vật chứng, tài sản 8 vụ án: http://www.baohoabinh.com.vn/217/167187/Cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-tieu-huy-vat-chung,-tai-san-8-vu-an.htm

Ngày 21/06/2022, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng: https://baophapluat.vn/vinh-phuc-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-post451870.html

Ngày 21/06/2022, Báo Công an nhân dân 
có đưa tin, bài:  https://cadn.com.vn/can-xu-ly-nghiem-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-post262701.html

Ngày 21/06/2022, Báo Ngày mới online 
có đưa tin, bài: Phán quyết Trọng tài không thi hành được, Cục THADS tỉnh Long An cần đình chỉ việc thi hành án: https://ngaymoionline.com.vn/phan-quyet-trong-tai-khong-thi-hanh-duoc-cuc-thads-tinh-long-an-can-dinh-chi-viec-thi-hanh-an-35138.html

Ngày 22/06/2022, Báo Thanh Niên 
có đưa tin, bài: Cà Mau: Thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh: https://thanhnien.vn/ca-mau-thanh-lap-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-tinh-post1471035.html

Ngày 22/06/2022, Trang thông tin điện tử thành phố Uông Bí 
có đưa tin, bài: Họp Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố: http://www.uongbi.gov.vn/hop-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-p13n59816.html

Ngày 23/06/2022, Trang thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh 
có đưa tin, bài: Củ Chi: Cần khẩn trương thi hành xong các vụ án dân sự tồn đọng, kéo dài để an dân: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/cu-chi-can-khan-truong-thi-hanh-xong-cac-vu-an-dan-su-ton-dong-keo-dai-de-an-dan-1491895731

Ngày 23/06/2022, Báo Quảng Ninh 
có đưa tin, bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baoquangninh.com.vn/ban-phap-che-hdnd-tinh-tham-tra-bao-cao-cua-toa-an-nhan-dan-tinh-va-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-3192632.html

Ngày 23/06/2022, Cổng TTĐT huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 
có đưa tin, bài: Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm: https://bacha.laocai.gov.vn/1262/28622/77416/668162/tu-phap-noi-chinh/hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-6-thang-dau-nam

Ngày 24/06/2022, Đài phát thanh truyền hình Cao bằng 
có đưa tin, bài: Hội thi nghiệp vụ thi hành án dân sự: http://caobangtv.vn/tin-tuc-n51561/hoi-thi-nghiep-vu-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 25/06/2022, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin, bài: Nỗ lực duy trì ''nhịp'' thi hành án: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1035339/no-luc-duy-tri-nhip-thi-hanh-an

Ngày 25/06/2022, Báo Quảng Trị 
có đưa tin, bài: Để không xảy ra sự việc đáng tiếc trong phói hợp cung cấp thông tin cho báo chí: http://www.baoquangtri.vn/Van-de-Binh-luan/modid/423/ItemID/168295/title/De-khong-xay-ra-su-viec-dang-tiec-trong-phoi-hop-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi

Ngày 27/06/2022, Báo mới 
có đưa tin, bài: Chủ động kiểm sát chặt chẽ việc thi hành án dân sự: https://baomoi.com/chu-dong-kiem-sat-chat-che-viec-thi-hanh-an-dan-su/c/43002230.epi

Ngày 27/06/2022, Báo Quảng Bình 
có đưa tin, bài: Sai chồng... sai!: https://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202206/thong-tin-tiep-bai-chap-hanh-vien-thi-hanh-an-dan-su-co-tinh-vi-pham-sai-chong-sai-2201473/

Ngày 29/06/2022, plo.vn 
có đưa tin, bài: Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Đắk Lắk: https://plo.vn/canh-cao-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-post686700.html

Ngày 29/06/2022, Báo Tiền phong 
có đưa tin, bài: Nguyên Cục trưởng thi hành án dân sự Đắk Lắk tiếp tục bị kỷ luật: https://tienphong.vn/nguyen-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-tiep-tuc-bi-ky-luat-post1449651.tpo

Ngày 29/06/2022, Báo Nhân dân 
có đưa tin, bài: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk:https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/ky-luat-canh-cao-nguyen-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-703178/

Ngày 29/06/2022, vnexpress.net 
có đưa tin, bài: Cựu cục trưởng thi hành án Đăk Lăk bị kỷ luật: https://vnexpress.net/cuu-cuc-truong-thi-hanh-an-dak-lak-bi-ky-luat-4481684.html

Ngày 29/06/2022, Báo Lao động 
có đưa tin, bài: Kỷ luật nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đắk Lắk: https://laodong.vn/xa-hoi/ky-luat-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-1062076.ldo

Ngày 29/06/2022, Báo Phụ nữ 
có đưa tin, bài: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đắk Lắk: https://www.phunuonline.com.vn/ky-luat-canh-cao-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-an-dan-su-tinh-dak-lak-a1467115.html

Ngày 29/06/2022, Báo Sài gòn giải phóng 
có đưa tin, bài: Kỷ luật nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Đắk Lắk: https://www.sggp.org.vn/ky-luat-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-823855.html

Ngày 29/06/2022, Baomoi.com 
có đưa tin, bài: Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Đắk Lắk: https://baomoi.com/canh-cao-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak/c/43026394.epi

Ngày 29/06/2022, Báo vietnamplus.vn 
có đưa tin, bài: Kỷ luật cảnh cáo nguyên Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk: https://www.vietnamplus.vn/ky-luat-canh-cao-nguyen-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak/801028.vnp

Ngày 29/06/2022, Cổng TTĐT tỉnh Cà Mau 
có đưa tin, bài: Thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau: https://www.camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&page=trangchitiet&urile=wcm%3Apath%3A/camaulibrary/camauofsite/trangchu/tintucsukien/chinhsachphapluat/1906nt

Ngày 30/06/2022, Báo Công an nhân dân 
có đưa tin, bài: Cục trưởng Cục thi hành án dân sự Phú Yên bị cảnh cáo đảng: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-phu-yen-bi-canh-cao-dang--i658786/

Ngày 30/06/2022, Báo Người lao động 
có đưa tin, bài: Phú Yên: Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Kho bạc, Cục trưởng thi hành án dân sự:https://nld.com.vn/thoi-su/phu-yen-ky-luat-canh-cao-giam-doc-kho-bac-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-20220630182127362.htm

Ngày 30/06/2022, Báo nhân dân 
có đưa tin, bài: Cảnh cáo nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk: https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/canh-cao-nguyen-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-703325/

Ngày 30/06/2022, vov.vn có đưa tin, bài: Người dân 4 năm ôm đơn kêu cứu, Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng nhận sai sót: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-4-nam-om-don-keu-cuu-cuc-thi-hanh-an-dan-su-soc-trang-nhan-sai-sot-post953616.vov