Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức kết nạp đảng viên mới (30/08/2022)

Thực hiện Quyết định số 1390-QĐ/TU ngày 11/8/2022 của Thành ủy Quảng Ngãi; chiều ngày 30/11/2022, tại hội trường Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi, Chi bộ Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh cưỡng chế thành công buộc thực hiện công việc dỡ dọn tài sản và chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án (26/08/2022)

Ngày 16/8/2022, Chi cục THADS huyện Sơn Tịnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế đối với vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Trang, bà Đỗ Thị Bông bằng biện pháp buộc dỡ dọn tài sản là nhà, quán, mái che và giao quyền sử dụng đất cho ông Phạm Phúc Lộc.

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi tổ chức giao tài sản cho người trúng đấu giá thành công (11/05/2022)

Ngày 11/5/2022, tại ngôi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 01, diện tích 65,7m2, ở thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Nghĩa An tổ chức cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Võ Lợi, bà Trần Thị Kiều Vân cho người mua trúng đấu giá là bà Lê Thị Yến được quyền sở hữu, sử dụng.

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá (06/05/2022)

Ngày 06/5/2022, tại ngôi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 151, tờ bản đồ số 26, diện tích 138m2, tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương xã Tịnh Khê tổ chức cưỡng chế giao nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất của vợ chồng ông Trần Ngọc Quảng, bà Nguyễn Thị Kim Biên cho người mua trúng đấu giá là ông Trương Quang Hải được quyền sở hữu, sử dụng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết hợp với VKSND thành phố Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (06/04/2022)

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-VKS và Kế hoạch số 573/KH-VKS cùng ngày 17/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động THADS tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; ngày 06/4/2022, đồng chí Nguyễn Bá Vinh - KSVTC - Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi.

Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Sơn Hà (01/04/2022)

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, ngay từ đầu năm công tác, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Sơn Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới (28/03/2022)

Ngày 28/3/2022, Chi bộ Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Phan Lương Hạ Mi. Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Phạm Huy Ân, Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng, cùng toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ Chi cục THADS.

Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất (11/03/2022)

Ngày 10/3/2022, tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 05, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông Nguyễn Trần Côi, bà Võ Thị Tuyết Sương.
Các tin đã đưa ngày: