Sign In

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Chi cục THADS huyện Bá Thước

02/12/2021

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát tại Chi cục THADS huyện Bá Thước
Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-HĐND ngày 05/11/2021 của Ban pháp chế HĐND huyện Bá Thước, kế hoạch giám sát hoạt động của các cơ quan Tư pháp. Ngày 30/11/2021 tại Chi cục THADS huyện Bá Thước, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức hoạt động giám sát
Đoàn giám sát có đồng chí Bùi Thị Hoa, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên. Làm việc với đoàn giám sát về phía Chi cục có đồng chí Trương Anh Quyết, Chi cục trưởng và cán bộ, công chức đơn vị.
Tại buổi giám sát, đoàn đã được nghe báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/10/2021), báo cáo thể hiện năm 2021 Chi cục đã bám sát vào sự chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và đã đạt được kết quả cao. Bên cạnh đó báo cáo cũng thẳn thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong năm 2022.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Đ/c Trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được năm 2021, đồng thời đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục đoàn kết thống nhất, nâng cao tinh thần tự giác trách nhiệm với nghề, phối hợp tốt với các phòng, ban, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án. Đặc biệt đơn vị cần phải chủ động hơn nữa trong trong việc tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện, góp phần ổn định tình hình chính trị địa phương.
Tin bài: Phạm Thị Hòa, Chi cục THADS huyện Bá Thước

Các tin đã đưa ngày: