Sign In

Cục trưởng Nguyễn Đức Biên dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tại thành phố Vị Thanh.

20/12/2019

Cục trưởng Nguyễn Đức Biên dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tại thành phố Vị Thanh.
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và được sự thống nhất của Chủ tịch UBND,  Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chiều ngày 19/12/2019, tại Hội trường UBND thành phố Vị Thanh, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh long trọng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Đến tham dự Hội nghị có ông Võ Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh, ông Võ Tấn Sơn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh cùng thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố là đại diện các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bảo hiểm xã hội thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường.
Về phía Cục THADS tỉnh có ông Nguyễn Đức Biên - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh.

Trình bày Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019 ông Lý Hoàng Bảo - Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Vị Thanh cho biết, trong thời gian qua được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tổng cục THADS, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, UBND cấp xã đã tạo điều kiện cho ngành THADS địa phương thi hành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Tiếp theo ông Lê Văn Hoàng - Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục THADS thành phố thông qua kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 của đơn vị cũng như đề ra các giải pháp thực hiện để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Trong phần tham luận, Hội nghị đã nghe các Chấp hành viên trình bày các tham luận về công tác thi hành án, theo gợi ý, hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi một số ý kiến nhằm giúp công tác phối hợp trong việc thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa như việc hàng tháng Chi cục THADS phải gửi danh sách hồ sơ thi hành cho lãnh đạo UBND các xã, phường để nắm, theo dõi tình hình công tác thi hành án trên địa bàn mình phụ trách, Chi cục THADS cần chủ động hơn trong việc phối hợp với lực lượng Công an trong việc cưỡng chế thi hành án dân sự có huy động lực lượng bảo vệ như việc gửi các kế hoạch, thông báo cưỡng chế kịp thời để lực lượng Công an nắm bắt tình hình an ninh chính trị tại nơi cưỡng chế đồng thời có đủ thời gian để xây dựng phương án bảo vệ cưỡng chế đảm bảo hiệu quả và an toàn...
Tại Hội nghị, ghi nhận thành tích trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã quyết định tặng giấy khen cho 03 cá nhân, Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho 15 tập thể và 06 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ và phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.
 

Cũng tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã trao Quyết định về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh đối với ông Lê Văn Hoàng - Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục THADS thành phố Vị Thanh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Biên - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố Vị Thanh đối với công tác thi hành án dân sự và mong rằng công tác thi hành án trong năm 2020 và những năm tiếp theo tiếp tục được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thành ủy, UBND thành phố. Riêng đối với tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, để thực hiện đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, Cục trưởng yêu cầu đơn vị phải tập trung thực hiện một một số giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục cho được những tồn tại hạn chế, triển khai đồng bộ các giải pháp đã được nêu tại Hội nghị, chú ý đến việc phân loại án chính xác, khắc phục những vi phạm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, tài chính và công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chi cục trưởng phải trực tiếp đối thoại với đương sự khi có khiếu nại, tố cáo và trực tiếp tiếp công dân, chú ý xây dựng hình ảnh công chức nói chung và hình ảnh công chức Thi hành án dân sự nói riêng, bảo đảm nguyên tắc thứ bậc hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường úng dụng công nghệ thông tin, chủ động tích cực hơn mối quan hệ phối hợp với các ngành, trước và sau Tết Nguyên đán phải tập trung thi hành các vụ việc chủ động, các việc có điều kiện thi hành, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời những tồn tại hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị
Hai là, đề nghị Chi cục trưởng phải nâng cao vai trò tham mưu, báo cáo trực tiếp với Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND kiêm trưởng ban Ban Chỉ đạo THADS thành phố nhất là đối với các vụ việc khó, phức tạp; Tham mưu thành lập tổ vận động công tác thi hành án từng vụ việc cụ thể.
Ba là, công tác thi hành án dân sự không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu không có sự phối hợp tốt với các ngành, UBND các phường, xã và sự kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân, cũng như các cơ quan chuyên môn đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ cưỡng chế... Do đó, đề nghị Chi cục THADS thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh đề nghị Chi cục THADS tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng vừa nêu trên và đưa vào giải pháp để thực hiện trong năm 2020. Đánh giá khách quan thì khối lượng việc và tiền phải thi hành năm 2019 tăng rất cao so với năm 2018 nhưng tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh đã nổ lực, cố gắng để thi hành đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, nhiệm vụ năm 2020 còn rất nặng nề do số việc tồn của năm 2019 chuyển sang năm 2020 còn rất cao chưa kể những vụ việc phát sinh mới trong năm 2020. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo đơn vị, các Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS cần nổ lực, cố gắng, trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhất là kỹ năng thực hiện nhiệm vụ... để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự trong tình hình hiện nay.

Kết thúc Hội nghị, ông Lê Văn Hoàng - Phó Chi cục trưởng Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án thành phố và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đơn vị sẽ cụ thể hóa các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
Trúc Ly
Chi cục THADS tỉnh Hậu Giang

Các tin đã đưa ngày: