Sign In

Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Châu Thành

31/10/2022

Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự  trên địa bàn huyện Châu Thành
Ngày 27/10/2022 tại Hội trường II, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp liên ngành trên địa bàn huyện Châu Thành, giữa các cơ quan: Chi cục Thi hành án dân sự, Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện. Chủ tọa Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Châu Thành.
Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Chiến - Chánh văn phòng UBND huyện và đại diện lãnh đạo các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp huyện.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tích cực của các đơn vị có liên quan đối với quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Châu Thành, trước sự chứng kiến và chỉ đạo của Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, đại diện lãnh đạo 04 đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, Công an, Tòa án huyện thực hiện ký kết quy chế phối hợp liên ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện đề nghị các đơn vị căn cứ theo quy chế phối hợp đã ký kết triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy chế, định kỳ sơ, tổng kết để đánh giá kết quả phối hợp thực hiện, kịp thời phối hợp sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp theo các quy định mới nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Kiều Trinh
Chi cục THADS huyện Châu Thành
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: