Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2019

01/02/2019

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2019
Chiều ngày 25/01/2019, Tổng cục thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2019 bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện tại 63 điểm cầu địa phương của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi và các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực. Tham dự điểm cầu Trung ương còn có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và Thẩm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Thẩm tra viên chính và Chuyên viên chính của Tổng cục.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt kết quả công tác Quý I năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019 của Tổng cục thi hành án dân sự và các chuyên đề liên quan đến việc thu hồi các khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc kinh tế, tham nhũng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự;  phân tích đánh giá kết quả thi hành án dân sự quý I của toàn Hệ thống của các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục và ý kiến phát biểu của các Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Lạng Sơn và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đồng tình với đánh giá của các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục về kết quả toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã đạt được trong quý I năm 2019 và tóm lược các ý kiến thảo luận của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực cũng lưu ý các đồng chí Cục trưởng cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đội ngũ Chấp hành viên trong thực thi nhiệm vụ nhằm hạn chế các sai phạm do vi phạm các trình tự, thủ tục thi hành án, giảm thiểu nguy cơ phải bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.
 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi khẳng định trong quý I/2019 toàn Hệ thống thụ lý số việc, tiền đều tăng, tuy nhiên toàn Hệ thống cũng đã đã khẩn trương triển khai toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác, đặc biệt đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS. 03 tháng đầu năm 2019, các cơ quan THADS địa phương đã thi hành xong đạt tỷ lệ cao hơn năm 2018 về việc (tăng 2,05%), về tiền (tăng 0,49%). Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được tập trung có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm thông suốt. Công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đi vào nề nếp. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc liên quan đến thu hồi khoản nợ của các tổ chức tín dụng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài có nhiều chuyển biến tích cực (đã giải quyết và đưa ra ngoài danh sách 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài). Công tác tổ chức cán bộ của các Cục, Chi cục tiếp tục được kiện toàn. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định và tiết kiệm. Công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần và các chế độ, chính sách cho đội ngũ công chức được quan tâm giải quyết tốt.
Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng chí Tổng cục trưởng cũng nhận định kết quả THADS chưa có nhiều đột phá nhất là kết quả về tiền (chỉ tăng 0,49%). Một số Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thực sự sát sao, quyết liệt, dẫn đến hiệu quả thi hành đối với các vụ việc loại này còn chưa cao. Tình hình vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự còn phức tạp, cá biệt có trường hợp công chức vi phạm bị khởi tố.
 

Đồng chí Tổng cục trưởng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự cần nghiêm túc quán triệt đến toàn thể công chức của đơn vị phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác thi hành án dân sự tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019; nghiên cứu Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 để triển khai thực hiện trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Tập trung xây dựng cơ quan thi hành án dân sự kỷ cương, liêm chính, phục vụ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn Hệ thống cần tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác theo Kế hoạch công tác năm, trong đó tập trung chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản, phải xác định rõ trách nhiệm của Chấp hành viên, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự trong việc phối hợp với tổ chức thẩm định giá để thẩm định, bán đấu giá tài sản; Tập trung phân loại án chính xác và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn, án trọng điểm, các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, án liên quan đến tín dụng ngân hàng; Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự và coi đây là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện đối với công chức, viên chức và người lao động trong toàn Hệ thống.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến, đồng chí Tổng cục trưởng cũng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động của đơn vị, tổ chức đón Tết theo đúng phương châm “Vui tươi, an toàn và tiết kiệm”. Bố trí công chức trực cơ quan đầy đủ trong thời gian nghỉ Tết. Thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán các đơn vị cần tập trung giải quyết, xử lý công việc đảm bảo đúng Kế hoạch.


Theo Cổng thông tin điện tử THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: