Sign In

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (31/05/2021)

 (ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.
 

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

      (Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố.

Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025 (10/09/2020)

      Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới.

NHỮNG BẤT CẬP TRONG VẤN ĐỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (08/09/2020)

      Thi hành án dân sự là việc cơ quan có thẩm quyền tổ chức, đưa ra thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi chính đáng của người được thi hành án. Nó được xem là khâu cuối cùng, đánh dấu kết thúc một vụ việc, vụ án dân sự đã trải qua quá trình tố tụng dân sự kể từ khi Tòa án thụ lý đến khi đưa vụ án ra giải quyết bằng một bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và được đưa ra thi hành án. Ở giai đoạn này tưởng chừng như quyền lợi của người được thi hành án sẽ được đảm bảo bằng việc cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án là xong vụ việc. Tuy nhiên ở giai đoạn này người được thi hành án lại tiếp tục gặp rắc rối đó là người phải thi hành án có phát sinh tranh chấp trong việc xác định, phân chia tài sản chung nên việc thi hành án phải bị gián đoạn để chờ thực hiện phân chia tài sản chung làm cho việc thi hành án bị kéo dài, quyền lợi của người được thi hành án bị ảnh hưởng.

Vướng mắc, khó khăn trong việc xác định, phân loại án đối với một số vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng (06/05/2020)

          Theo báo cáo thống kê thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, số việc liên quan đến tín dụng ngân hàng phải thụ lý giải quyết là 589 việc, tương ứng với số tiền là 772.360.570 ngàn đồng (chiếm 5,18% về việc và 49,76% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết trong toàn tỉnh); kết quả đã giải quyết xong 26 việc, số tiền thu được là 76.657.638 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 4,41% về việc và 9,93% về tiền.

Bất cập trong việc ban hành Quyết định về việc tiếp tục thi hành án (27/03/2020)

      Thực hiện Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 03/01/2016 của Tòa án nhân dân huyện A, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A (Chi cục) đã ban hành Quyết định thi hành án số 76/QĐ-CCTHADS ngày 01/02/2016 buộc ông Nguyễn Xuân T và Cao Hữu S thi hành các khoản: Mỗi người phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và phạt sung công 3.000.000 đồng, tổng cộng: 6.400.000 đồng. Quá trình tổ chức thi hành, người phải THA chưa có điều kiện thi hành án, căn cứ kết quả xác minh của CHV, Chi cục đã ra Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành các khoản nêu trên đối với ông T và ông S.

Phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự theo Chỉ thị 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. (27/02/2020)

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định: Tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong bộ máy công quyền là vấn nạn của Quốc gia, làm thui chột thành quả cách mạng và làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Các tin đã đưa ngày: