Sign In

Chi cục THA Lộc Hà - Lựa chọn tổ chức Thẩm định giá TS: 01 xe ô tô hiệu BMW X3. Biển KS 38A-134.37, đăng ký 013785 Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương. Giá khởi điểm: 820.000.000 đ (27/08/2021)

Chi cục THA Lộc Hà - Lựa chọn tổ chức Thẩm định giá TS: 01 xe ô tô hiệu BMW X3. Biển KS 38A-134.37, đăng ký 013785 Phòng CSGT Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương. Giá khởi điểm: 820.000.000đ.

Chi cục THA thành phố Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Công trình xây dựng trên đất. Điạ chỉ tài sản, số 73 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh. Giá khởi điểm 1.584.336.260đ. (24/08/2021)

Chi cục THA thành phố Hà Tĩnh: TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thi hành án là Công trình xây dựng trên đất. Điạ chỉ tài sản, số 73 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh. Giá khởi điểm 1.584.336.260đ. 

Chi cục THA thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản THA gồm QSDĐ và tài sản gắn liền QSDĐ của ông Trần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng. Địa chỉ Tổ dân phố Hưng Bình - phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Giá khởi điểm 2.299.473.159 đồng. (28/07/2021)

Chi cục THA thị xã Kỳ Anh: Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản THA gồm QSDĐ và tài sản gắn liền QSDĐ của ông Trần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng. Địa chỉ Tổ dân phố Hưng Bình - phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh. Giá khởi điểm 2.299.473.159 đồng.

Chi cục THA Thạch Hà: TB 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn BĐGTS của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (02/07/2021)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà có Thông báo số 197/TB-CCTHADS ngày 02/7/2021 về lựa chọn tổ chức Bán đấu giá tài sản của Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc - Giám đốc đại diện theo pháp luật. 
Địa chỉ: xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
1. Tài sản gồm: 

1.1. Các tài sản xây dựng, xây lắp gắn liền trên đất theo HĐ thế chấp BĐS (trừ 01 nhà hai tầng, nhà ghép gia đình ông Nguyễn Hữu Quốc đang ở). Các tài sản trên đất gắn liền với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 18; Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh; diện tích  11.797,5m vuông, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả hàng năm, Giấy CNQSD số CS945100 ngày 26/11/2019.
1.2. Một xe oto nhãn hiệu: KIA, số loại SORENTO, Biển kiểm soát 38A-11803. Loại xe oto con, màu trắng, số máy D4HBGH000533, số khung RNYXM52A6GC073815.
3. thời gian nộp Hồ sơ: từ 16h30 ngày 02/7 đến 16h30 ngày 08/7/2021
4. Địa điểm nộp Hồ sơ: Chi cục THADS huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi cục Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 lựa chọn TĐGTS: QSDĐ và tài sản gắn liền của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương (cấp ngày 12/5/2004); cấp lại ngày 26/11/2015, diện tịch 778m. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. (08/06/2021)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh: TB số 109/TB-CTHADS ngày 08/6/2021 về lựa chọn tổ chức Thẩm định giá tài sản: QSDĐ và tài sản gắn liền đất của ông Trần Quốc Khánh-Lê Thị Hà Phương, được UBND thị xã Hồng Lĩnh cấp Giấy chứng nhận số Đ500483, GCN 05590QSDĐ/UB2004 ngày 12/5/2004; cấp lại GCNQSDĐ số 316166, ngày 26/11/2015, thửa đất sô 58, tờ bản đồ số 3, diện tịch 778m vuông. Địa chị: Tổ 1, P Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (Kèm bản Thông báo).

Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 của Chi cục Thạch Hà về việc: lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, gồm các loại tài sản gắn liền với đất và xe ô tô SORENTO. Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh (07/06/2021)

Chi cục THADS huyện Thạch Hà có Thông báo số 138/TB-CCTHADS ngày 07/6/2021 về lựa chọn thẩm định giá tài sản Cty TNHH xây lắp thương mại Quốc Dũng, do ông Nguyễn Hữu Quốc - Giám đốc đại diện theo pháp luật. Tài sản gồm: 
1. Các tài sản xây dựng, xây lắp gắn liền trên đất theo HĐ thế chấp BĐS (trừ 01 nhà hai tầng, nhà ghép gia đình ông Nguyễn Hữu Quốc đang ở). Các tài sản trên đất gắn liền với thửa đất số 150, tờ bản đồ số 18; Địa chỉ xã Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh; diện tích  11.797,5m vuông, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê trả hàng năm, Giấy CNQSD số CS945100 ngày 26/11/2019.
2. Một xe oto nhãn hiệu: KIA, số loại SORENTO, Biển kiểm soát 38A-11803. Loại xe oto con, màu trắng, số máy D4HBGH000533, số khung RNYXM52A6GC073815.


 

Thông báo số 94/TB-CCTHA ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 (Hai) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tình (02/06/2021)

Thông báo số 94/TB-CCTHA ngày 02/6/2021 của Chi cục THADS thị xã Kỳ Anh về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 (Hai) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tình .
  1. Quyền sử dụng đất thứ nhất
         Thửa đất số 223, tờ bản đồ số 10/371 (nay là thửa số 3 tờ bản đồ 93/BĐĐC/2013) ở tại tổ dân phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tình có diện tích 162,7m2
             
Thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE-348774, cấp ngày 16/01/2007 theo số vào sổ cấp GCN: H 01429 mang tên ôngTrần Quang Thuận và bà Hoàng Thị Phượng, địa chỉ: Khu phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã  Kỳ Anh; trên đất có một ngôi nhà xây 2 tầng có tổng diện tích 247,9m2, kết cấu gồn giằng, dầm, tường xây bao, sàn lát gạch, mái đố bằng, 
         2. Thửa đất thứ hai.
         01 (một) Thửa đất số 11+22, tờ bản đồ số 92 (nay là thửa số 80, tờ bản đồ 92/BĐĐC/2013) có diện tích 510m2
Thửa đất đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BƯ-857677, cấp ngày 28/10/2014 theo số vào sổ cấp GCN: CH-01573, mang tên ông Hồ Tiến Dũng và bà Trần Thị Thu Hiền, địa chỉ theo giấy CNQSDĐ: Khu phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã  Kỳ Anh.
          Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
           
Nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Kỳ Anh từ ngày 02/6/2021 đến ngày 04/6/2021.

Thông báo số 186/TB-CCTHA ngày 04/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh (04/05/2021)

thông báo số 186/TB-CCTHA ngày 04/5/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 18, tờ bản đồ số 22 ( Theo bản đồ kỷ thuật số thuộc thửa số 62, tờ bản đồ số 19, phường Tân Giang). Giấy CNQSD đất số AG 097291, mang tên ông Trần Văn Báu, bà Phan Thị Hồng do UBND thị xã Hà Tĩnh ( Nay là UBND thành phố Hà Tĩnh) cấp ngày 07/8/2006 tại địa chỉ: số 03, ngách 3/8, ngõ 8, đường Nam Ngạn, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 956.606.000,đ (Chín trăm năm. mươi sáu triệu, sáu trăm lỉnh sáu nghìn đồng).
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 07 giờ 30 ngày 04/5/2021 đến 17 giờ 30 ngày
06/05/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh - Số 27, đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh.

Thông báo số 61 /TB-CCTHA ngày 28/1/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất diện tích 181,8 m2 tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tinh (28/01/2021)

Thông báo số 61 /TB-CCTHA ngày 28/1/2021 của Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có diện tích 181,8 m2 của bà Dương Thị Hợi tại: số 106 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh gồm; 
 - Ngôi nhà 2 tầng có diện tích: 229m2
-  Nhà vệ sinh có diện tích: 7,03m2
-  
Ky ốt kinh doanh có diện tích: 40,05m2
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.523.000.000,đ (Bổn tỷ, năm trảm hai mươi ba triệu đồng).
- Thời gian nộp hồ sơ: từ 16 giờ 30 ngày 27/01/2021 đến 17 giờ 30 ngày 01/02/2021.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh - Số 27, đường Vồ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh

Thông báo số 29/TB-CCTHA ngày 18/01/2021 của Chi cục THADS huyện Đức Thọ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất, tại Đức Thọ, cụ thể: QSDĐ thứ nhất có diện tích 243,9m2 và QSĐ đất thứ 2 có diện tích diện tích 112,2m2 (18/01/2021)

Thông báo số 29/TB-CCTHA ngày 18/01/2021 của Chi cục THADS huyện Đức Thọ về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản đối với 02 Quyền sử dụng đất, cụ thể:
1.  Quyền sử dụng đất diện tích 243,9m2 mang tên Nguyễn Ngọc Đức (sau khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay thuộc thửa đất số 71, tờ bản đồ số 17 diện tích 243,9m2  mang tên Nguyễn Ngọc Đức và Phan Thị Hóa) - tại thôn Bình Tiến A, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất (gồm một ngôi nhà gỗ cột vuông và các công trình phụ trợ khác). 
2. Quyền sử dụng đất diện  tích 112,2m2 mang tên Nguyễn Đăng Thắng và Trần Thị Hiền - tại thôn Bình Tiến B, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh và toàn bộ tài sản gắn liền với thửa đất (gồm một ngôi nhà 02 tầng và các công trình phụ trợ khác).
-Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:
+ Thời gian nhận hồ sơ: từ 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2021 (Trong giờ hành chính).
+ Các tổ chức thẩm định giá tài sản có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá tài sản xin gửi đến: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh.
+ Địa chỉ: Số 84, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. (Điện thoại: 0983.039.276 hoặc 0913.154.884).
 
Các tin đã đưa ngày: