Công văn v/v thực hiện thống kê, lập Kế hoạch Biên chế năm 2011

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý công chức.

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của mình cũng như cho các cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết từng vụ việc yêu cầu bồi thường cụ thể, Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS).

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Tổng cục thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổ chức tọa đàm "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự"

Hôm nay (20/8), Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã tổ chức tọa đàm "Góp ý hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự". Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện Tổng cục Thống kê; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ: Cục Kiểm tra VBQPPL, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin; đại diện của 9 Cục Thi hành án tại địa phương và các thành viên Ban biên soạn Dự thảo.

Hội thảo thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án

Sáng ngày 7/7, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức và hoạt động thi hành án”. Tham gia Hội thảo có lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên và một số ban, ngành có liên quan.

Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch sửa đổi Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã được Lãnh Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự xin gửi tới các đồng chí Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản. Kết quả đóng góp gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất vào ngày 01/7/2010.

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 6  năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ban hành Quy trình “Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 08/6/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với các nội dung chính sau đây:

Tổng cục THADS ban hành công văn chỉ đạo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã kiện toàn và bổ nhiệm lãnh đạo đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự

Ngày 01/6/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1420/QĐ-GQKNTC về việc ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Quy chế gồm có 4 chương, 25 điều, theo đó: