Sign In

Quyết định tạm giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự theo dõi hành án chính cho các cơ quan thi hành án dân sự (13/10/2023)

Quyết định tạm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự, theo dõi hành án chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024

Cục THADS Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế, kê biên tài sản thành công (15/07/2023)

Hưởng ứng phong trào thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thi hành các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng Ngân hàng, án khó khăn phức tạp, các vụ việc có nhiều đơn thư trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021-2023, thi đua lập thành tích chào mừng 77 năm ngày Truyền thống THADS và 30 năm chuyển giao công tác THAD. Cục THADS Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án dân sự nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ địa chính phường Liên Bảo nhiệt huyết trong công tác phối hợp thi hành án dân sự (12/07/2023)

Trong bối cảnh xã hội đang không ngừng phát triển, việc giữ gìn trật tự công lý và bảo vệ quyền lợi công dân luôn là trọng tâm của các cơ quan chức năng. Công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, chính quyền địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác pháp luật và bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, sự phối hợp chặt chẽ với địa chính cấp xã, phường đã tạo nên nhiều bước tiến đáng kể và nhận được niềm tin yêu từ người dân. Một minh chứng nổi bật cho sự hăng say và tận tâm trong việc phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự chính là cán bộ địa chính phường Liên Bảo – ông Ngô Khánh Trình.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó (16/06/2021)

Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2020, dự báo dư âm của dịch bệnh covid khởi phát đầu tiên ở Vĩnh Phúc vẫn còn. Mặt khác, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, Cục THADS Vĩnh Phúc đã xác định càng khó khăn, càng phải quyết tâm. Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập ngành THADS, với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành mang tính kịp thời, phù hợp từng thời gian cụ thể để thực hiện tốt mục tiêu kép trong phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được giao; nhận định các giải pháp căn cơ trong từng đơn vị để chỉ đạo, hỗ trợ cho các đơn vị cấp huyện…

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự (31/05/2021)

(Chinhphu.vn) - Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố. Tỉ lệ thi hành án dân sự tăng dần hằng năm

Gần 80% doanh nghiệp được điều tra nhận định “Phán quyết của Toà án được thi hành nhanh chóng” (30/05/2021)

(ĐCSVN) - Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác thi hành án dân sự theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị về Tăng cường công tác Thi hành án dân sự (29/06/2020)

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác THADS, ngày 26/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc Tăng cường công tác THADS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc: công tác thi hành án dân sự 10 tháng vượt 9.6% chỉ tiêu được giao năm 2019 (07/08/2019)

Xác định rõ nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao, vì vậy ngay từ Hội nghị triển khai công tác đầu năm 2019, Cục THADS tỉnh đã quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo điều hành, đồng bộ nhiều giải pháp, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.

Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành (24/07/2019)

9 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo Cục THADS (THADS) tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, sâu sát, kịp thời các mặt công tác. Các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành được triển khai thực hiện theo tiến độ và đạt được kết quả tích cực.  
 

Vĩnh Phúc: Hiệu quả từ phong trào thi đua cao điểm giải quyết án (24/07/2019)

Với tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Cục Thi hành án dân sự (THADS) Vĩnh Phúc đã phát động thi đua theo chuyên đề tập trung tăng cường giải quyết án kinh doanh thương mại trong vòng 2 năm. Bằng nhiều giải pháp, phong trào thi đua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào thành tích chung của cả hệ thống.
Các tin đã đưa ngày: