Sign In

Thông báo lịch phát sóng Chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự” vào lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba) trên Kênh Truyền hình Nhân dân (26/06/2017)

Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Kênh Truyền hình Nhân dân thuộc Báo Nhân dân thực hiện chương trình “Cải cách hành chính nội dung về hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cơ chế một cửa và dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự”. Chương trình trên sẽ được phát sóng trên Kênh Truyền hình Nhân dân lúc 18 giờ ngày 27/6/2017 (thứ Ba) và được đăng tải trên website: www.nhandantv.vn.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo để toàn thể công chức, người lao động đón xem.  

 

Thông báo về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự (05/06/2017)

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hỗ trợ trực tuyến gồm: Yêu cầu thi hành án dân sự; Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; Thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Ngày 30/5/2017, Cục THADS tỉnh HG ban hành Công văn số 155/CTHADS về việc triển khai thực hiện hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa tại cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh (30/05/2017)

Thực hiện Công văn số 1639/TCTHADS-NV3 ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa và Kế hoạch hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các công việc sau:

Phiên giải trình công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (16/05/2017)

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hậu Giang tham gia phiên giải trình truyền hình trực tiếp về công tác thi hành án dân sự do Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức.
 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh (27/04/2017)

Nhằm bám sát chủ trương, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh và với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, phân định rõ trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang họp đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm 2017 (12/04/2017)

Sáng ngày 12/4/2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (BCĐ THADS) tỉnh Hậu Giang tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lữ Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng BCĐ THADS tỉnh Hậu Giang.
 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang Họp báo công tác Thi hành án dân sự sáu tháng đầu năm 2017 (10/04/2017)

Chiều ngày 10/4/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về kết quả thi hành án dân sự, hành chính sáu tháng đầu năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/3/2017) và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
 

Cục THADS tỉnh ngày 10/3/2017 ban hành Kế hoạch 10/KH-CTHADS về việc phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1) (10/03/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-TCTHADS ngày 28/02/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự (Đợt 1). Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát động tới toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua cao điểm thi hành án dân sự trong năm 2017 (đợt 1), cụ thể như sau:
 

Cục THADS tỉnh Hậu Giang ký kết Quy chế phối hợp với Trại giam Kênh 5 (20/02/2017)

Để triển khai thực hiện tốt quy chế liên ngành 911/QCLN/TCTHADS-TCTHAHS ngày 26/11/2015 về phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã ký kết. Ngày 20/02/2017 Cục THADS tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với Trại giam Kênh 5 - Tổng cục VIII
Các tin đã đưa ngày: