Khắc phục hạn chế, sai sót trong THADS, theo dõi THAHC và tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

Ngày 31/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 2757/TCTHADS – NV3 gửi Cục trưởng các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS về việc chấn chỉnh khắc phục hạn chế, sai sót trong THADS, theo dõi THAHC và tập trung thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.

Một số giải pháp hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính của công dân, đồng thời hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong toàn hệ thống; ngày 28/7/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 2713/TCTHADS-NV3 về việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, bảo đảm tài chính trong hoạt động thi hành án dân sự

Tổng cục THADS triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026

Ngày 28/6/2023, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động số 87-CT/BCSĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2026. Để triển khai thực hiện Chương trình hành động nêu trên, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã ban hành Văn bản số 2454/TCTHADS-GQKNTC ngày 10/7/2023 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số việc.