​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028 tạo bước đà nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án kinh doanh, thương mại nói riêng, công tác thi hành án dân sự nói chung.
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CTHADS ngày 13/01/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang; để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2023 và đề ra các giải pháp trong công tác tiếp theo năm 2023, sáng ngày 03/02/2023, tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 3 tháng đầu năm 2023. Đây là một điểm mới trong việc tổ chức Hội nghị nhằm tạo sự gắn kết công chức, người lao động trong các cơ quan THADS tỉnh để cùng nhau đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, công chức thống kê, kế toán thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tuyên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP) thay thế quy định về Hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ), theo đó:
 
Mặc dù hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế của nước ta, nhất là hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và sự nỗ lực của toàn hệ thống các cơ quan THADS, công tác thi hành án TDNH năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, kết quả thi hành án TDNH tăng cả về việc và tiền so với năm 2021.
Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.
Ngày 02/02/2023, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp Ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Tổng cục, Bí thư, BCH các Chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên được Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục khen thưởng năm 2022.
 
Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về THADS (THADS), theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục THADS tỉnh Lào Cai trong thời hiệu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/8/2021.