​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam, trên cơ sở thống nhất với Vụ Quản lý thi hành án - Bộ Tư pháp Lào, sáng ngày 16/5/2023, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) phối hợp với Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi về kế hoạch hỗ trợ tổ chức triển khai thi hành Luật THADS (sửa đổi).
Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về THADS (THADS), theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục THADS tỉnh Lào Cai trong thời hiệu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/8/2021.