​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Qua tổng hợp tình hình đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão và văn bản chỉ đạo của các cấp, các đơn vị thuộc Tổng cục và cơ quan THADS địa phương đã tổ chức cho công chức, người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, hiệu quả; một số cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, chăm lo, động viên tinh thần và vật chất cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...
Năm 2023, toàn ngành Tư pháp xác định sẽ chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật…
 
Ngày 30/01/2023, Công đoàn Công đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.
 
Về cơ sở pháp lý, hiện nay, các nội dung liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án được quy định ở Điều 44 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), Điều 9 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); Điều 3 Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
 
Mặc dù hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế của nước ta, nhất là hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và sự nỗ lực của toàn hệ thống các cơ quan THADS, công tác thi hành án TDNH năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, kết quả thi hành án TDNH tăng cả về việc và tiền so với năm 2021.
Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, từ ngày 05-07/12/2022, đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) gồm đồng chí Trần Thị Phương Hoa – Phó Tổng Cục trưởng và đồng chí Đặng Văn Huy – Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 tham dự Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về công tác THADS giữa Vụ Quản lý thi hành án, Bộ Tư pháp Lào và Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp Việt Nam.
Ngày 02/02/2023, Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp Ban chấp hành mở rộng đánh giá kết quả công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Tổng cục, Bí thư, BCH các Chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên được Đoàn Bộ, Đoàn cơ sở Tổng cục khen thưởng năm 2022.
 
Ngày 09/9/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 08-QĐ/BCĐ, Kế hoạch số 09-KH/BCĐ về việc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách tư pháp, việc thực hiện các quy định của pháp luật về THADS (THADS), theo dõi thi hành án hành chính đối với Cục THADS tỉnh Lào Cai trong thời hiệu từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/8/2021.